Aarhus Universitets segl

Om projektet

Projektets formål er at sikre etisk brug af overvågningsteknologier til at håndtere borgere med demens' tilbøjelighed til at gå fra deres bolig (ambulere). Ambulering er et væsentligt problem i plejen af borgere med demens, og kommunerne forsøger blandt andet at afhjælpe det med teknologier til at monitorere eller spore individer.

Der er en række problemer forbundet med brugen af overvågningsteknologier i forhold til at sikre mennesker med demens et godt og værdigt liv. Vi vil undersøge og evaluere brugen af overvågning til at sikre borgere med demens, der ambulerer, samt forebygge den utryghed som ambulering giver hos pårørende og plejepersonale.

En forudsætning i projektet er, at borgere med demens, pårørende og plejepersonale inddrages i processen med at identificere og håndtere praktiske og etiske udfordringer samt i afprøvning og undersøgelse af overvågningsteknologier og arbejdsgange. Samtidig er det nødvendigt for arbejdet med disse problemstillinger at udvikle et filosofisk grundlag for at forstå centrale etiske begreber som “værdighed” og “privatliv”.

Projektet er særlig relevant set i lyset af en nylig lovændring, som åbner for brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i plejen af borgere med demens. Tidligere har brug af overvågningsteknologi til mennesker med demens været defineret som magtanvendelse, der krævede godkendelse og indebar tilsyn fra Socialtilsynet.

Projektet kaldes LIVSTEGN, fordi det handler om den etisk hensigtsmæssige brug af overvågningsteknologier til at finde tegn på liv hos borgere med demens, der har vandreadfærd.

Projektet er et tæt samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet samt eksperter og praktikere fra Aarhus Kommune og VIVE. Det ledes af lektor Anders Albrechtslund fra Center for Overvågningsforskning på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.