Aarhus Universitets segl

Bilag til Francis J. Whitfields bibliografi

Udgaver på fremmedsprog:

1953a. [Oversætter og redaktør]. Louis Hjelmslev: Prologomena to a Theory of Language [Omkring sprogteoriens grundlæggelse] [= International Journal of American Linguistics, memoir 7] (overs. og red.: FJW). Bloomington: Indiana University Press. Samarbejde med Louis Hjelmslev på revideret udgave, Madison-Milwaukee-London: University of Wisconsin Press, 1961. Gentrykt 1963, 1969.

·       Udgaver på fremmedsprog baseret på den første engelske udgave:

o   Russisk: Prolegomeny k teorii jazyka. Lekomcev (overs.: Ju.K.). Novoe v lingvistike 1 (ed. og introd.: V.A. Zveginceva). Moscow, 1960, 264-389.

o   Rumænsk: Preliminarii la o teorie a limbii (overs.: D. Copceag). Bucharest: Centrul de cercetǎri fonetice şi dialectale, 1967.

o   Fransk: Prolégomènes à une théorie du langage (overs.: Anne-Marie Léonard et al.). Les Éditions de Minuit, 1968.

o   Tjekkisk: O základech teorie jazyka (overs.: František Čermák). Prague: Academia, 1972.

o   Tysk: Prologomena zu einer Sprachtheorie (overs.: Rudi Keller, Ursula Scharf, og Georg Stötzel). Münich: Hüber, 1974.

o   Portugisisk: Prologômenos a uma Teoria da Linguagem. Sao-Paulo: Perspectiva, 1975.

·       Udgaver på fremmedsprog baseret på den reviderede engelske udgave:

o   Italiensk: I fondamenti della teoria del linguaggio (overs. og introd.: C. Giulio Lepschy). Torino: Giulio Einaudi, 1968.

o   Fransk: Prolégomènes á une théorie du langage (overs.: Una Canger). (Arguments, 35.) Paris: Les Éditions de Minuit, 1971.

o   Spansk: Prolegómenos a una teoría del lenguaje (overs.: José Luis Díaz Liaño). (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y ensayos, 155.) Madrid: Editorial Gredos, 1971. 2. udg. 1974.

 

1970b. [Oversætter og redaktør]. Louis Hjelmslev: Language: An Introduction [Sproget. En introduktion] (red.: FJW). Introduktion af FJW og et konkluderende kapitel, Languages of Different Degrees, taget fra Hjelmslevs posthume papirer. Madison-Milwaukee-London: University of Wisconsin Press, 1970.

·       Udgaver på fremmedsprog baseret på den engelske udgave:

o   Tjekkisk: Jazyk (trans.: Miloš Dokulil). Prague: Academia, 1971.

o   Spansk: El lenguaje (trans.: María Victoria Catalina). Madrid: Editorial Gredos, 1971.

o   Dansk: Sproget. En introduktion (red.: P.H. Jensen og FJW). København: Museum Tusculanums Forlag, 1984.