Aarhus University Seal

LexicoNordica 9, 2002

 • Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren: Forord

Tematiske bidrag

 • Sven-Göran Malmgren: Normering i Svenska Akademiens ordlista 1874–1950: principer och resultat.
 • Martin Gellerstam: Norm och bruk i SAOL.
 • Kristina Nikula: Användaren, normen och ordböckerna eller det är lätt att säga tulipanaros ...
 • Charlotta af Hällström: Normeringen i Finlandssvensk ordbok.
 • Lars Trap-Jensen: Normering og deskription i Den Danske Ordbog – mere eller mindre?
 • Henning Bergenholtz & Christina Bøgelund: Hvor præskriptiv er en deskriptiv ordbog? Hvor deskriptiv er en præskriptiv ordbog?
 • Johnny Thomsen: Præskription og deskription i nyere færøsk leksikografi.
 • Lars S. Vikør: Behandling av rettskrivingsvariasjon i norske ordbøker og ordlister.
 • Ruth Vatvedt Fjeld: Normering i klemme mellom språkteknologiske og pedagogiske ordbøker.
 • Oddrun Grønvik: Er det stygt å seie neger? Om konnotasjonar, bruksmarkering og nemne for folkegrupper.

Ikke-tematiske bidrag

 • Sandro Nielsen: Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog.
 • Sven Tarp: Kritiske bemærkninger til den officielle danske retskrivningsordbog.

Recensioner

 • Ilse Cantell: Maja Lindfors Viklund: Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang.
 • Dag Gundersen: Engelsk stor ordbok.
 • Pirkko Kuutti: Första ordboken.
 • Erik Magnusson: Ny svensk-latinsk ordbok.
 • Nina Martola: Två nya lättillgängliga ordböcker.
 • Heikki E.S. Mattila: Reijo Pitkäranta, Suomi-latina-suomi-sanakirja ('Finsk-latinsk-finsk ordbok').
 • Mariann Skog-Södersved: Alles im Griff. Homma hanskassa.
 • Bo Svensén: Några nya introduktionsböcker om lexikografi.