Aarhus University Seal

LexicoNordica 8, 2001

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Förord

Tematiske bidrag

 • Kristín Bjarnadóttir: Verbal Syntax in an Electronic Bilingual Icelandic Dictionary: A Preliminary Study
 • Ilse Cantell: Ordboksplanen för en svensk-finsk storordbok belyst genom några begrepp i NLO
 • Turid Farbregd & Hannele Seppinen: Ordbøker mellom finsk og norsk
 • Anna Helga Hannesdóttir & Jón Hilmar Jónsson: Að hafa í sig og á. Isländsk fraseologi i ett isländskt-svenskt perspektiv
 • Marit Hovdenak: Bokmål og nynorsk som kjelde- og målspråk i internordiske ordbøker
 • Birgitta Lindgren: Håller principerna för Skandinavisk ordbok?
 • Bolette Pedersen, Ruth V. Fjeld & Maria Toporowska Gronostaj: SPINN: SPråkteknologi och INformationssökning i Norden
 • Seija Tiisala: Grammatik och finsk-svenska ordböcker
 • Rikke E. Hauge: Oversikt over internordiske allmennspråklige ordbøker

Ikke-tematiske bidrag

 • Franziskus Geeb: eXtensible Markup Language (XML) og leksikografi

Recensioner

 • Valerij Berkov: Bjarne Berulfsen & Dag Gundersen: Fremmedord blå ordbok
 • Riitta Eronen: Omfattande ordbok över finsk slang
 • Dag Gundersen: Nyord
 • Sölve Ohlander: Tolv kilo engelska lexikon
 • Emma Sköldberg: Bevingat - en nyskriven berättande ordbok
 • Elina Suolahti: Två nya finsk-italiensk-finska ordböcker för översättare
 • Satu Tanner: Främmandeordbok av encyklopedist
 • Sven Tarp: Birgitta Lindgren (red.): Terminologi och språkvård. Rapport från en konferens den 24­26 april 1998 i Gentofte
 • Trond Trosterud: Stor norsk-samisk ordbok / Dáru-sámi sátnegirji

Omtaler

 • Gerhard Boysen: Patrick Leroyer, Liselotte Kruse, Emile Danino, Anne-Marie Kiener & Sven Tarp: Dansk-fransk erhvervsordbog
 • Povl Skårup: Donsk-føroysk orðabók. Ritstjórn: Annfinnur í Skála, Hanne Jacobsen, Jonhard Mikkelsen & Zakarias Wang