Aarhus University Seal

LexicoNordica 7, 1999

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Forord

Tematiske bidrag 

 • Bo Ralph: Svensk lexikografitradition
 • Anna Helga Hannesdóttir: Ordböckernas roll i svenskans grammatiska standardisering
 • Lars Holm: 35 frågor och svar inför en edering av Jesper Swedbergs Swensk Ordabok
 • Monica Johansson: Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen
 • Lennart Larsson: Vilket språk var utgångspunkten? Om ursprunget till den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705
 • Gudrún Kvaran: Det attende århundredes islandske leksikografi
 • Merete K. Jørgensen: Vocabularia ad usum dacorum - og mange andre
 • Birgitta Romppanen: Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till i dag
 • Lars S. Vikør: Ordbøker over norske bygdemål frå før 1814

Ikke-tematiske bidrag

 • Richard Almind/Henning Bergenholtz: Orddeling: Principper og omsætning til leksikografisk praksis
 • Henning Bergenholtz/Sanne Jensen: Inddragelse af informanter ved ordbogsarbejde
 • Bo Svensén: Markering och ordboksstruktur

Konferencerapporter

 • Henning Bergenholtz/Irma Hyvärinen/Jarmo Korhonen: Leksikografikonference i Helsinki

Recensioner

 • Henning Bergenholtz: Hvordan er ordforrådet systematiseret i sprogbrugernes hjerner?
 • Henning Bergenholtz: So ein Ding müssen wir auch haben
 • Göran Bornäs: Ett franskt lexikonpaket från Norstedts
 • Bertold Fuchs: Joachim Böger, Helmut Diekmann, Harmut Lenk & Caren Schröder: Suomi-saksa opiskelusanakirja ('Finsk-tysk studieordbok')
 • Kristina Nikula: Finlandssvensk ordbok
 • Charlotta af Hällström/Mikael Reuter: Svar till Kristina Nikula
 • Jarkko Nurminen: Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06)
 • Seija Tiisala: Multifunktionell allmänordbok
 • Lars Törnqvist: En moderniserad klassiker

Omtaler

 • Povl Skårup: Føroysk ordabók
 • Povl Skårup: Donsk-føroysk ordabók