Aarhus University Seal

LexicoNordica 5, 1998

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Forord

Tematiske bidrag

 • Øivin Andersen: Argumentstruktur og nominalisering
 • Virpi Kalliokuusi: Från ordlisteredigerarens principer till användarens förväntningar
 • Johan Myking: Norsk terminologisk database - NOT
 • Jette Pedersen: Kollokationelle og syntaktiske angivelser i en teknisk oversættelses- og produktionsordbog for fremmedsprogsbrugere
 • Stefán Briem: Islandske fagtermer og informationsteknologi
 • Bo Svensén: "Terminografi och facklexikografi - blir det samma sak nu när ordböckerna blir databaser?"
 • Bertha Toft: Terminologi og leksikografi: nye synsvinkler på forholdet til fagene
 • Lars Törnqvist: Språket i terminologiska ordböcker
 • Kjell Westerberg & Maria Gustafsson: Kan man tillämpa principerna för terminologiarbete när man kompletterar Eurodicautom med svenska termer?
 • Sandro Nielsen & Rita Sørensen: Juridiske oversættelsesordbøger

Ikke-tematiske bidrag

 • Bo Svensén: Ordboksstruktur och etymologisk information

Recensioner

 • Franziskus Geeb: Laurén, Christer, Johan Myking, Heribert Picht: Terminologi som vetenskapsgren
 • Olle Kjellin: Per Hedelin: Norstedts svenska uttalslexikon
 • Carl-Erik Lundbladh: Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old Norse Prose. Registre. Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old Norse Prose. 1: a­bam. + ONP 1: Nøgle / Key
 • Nina Martola: Nationalencyklopedins ordbok på cd-rom
 • Klas Ruppel: Innehåll och form i motsatsförhållande
 • Svar till Ruppel
 • Lillemor Santesson: Lincopensen - dess författare och förlagor
 • Lars Svensson: Norstedts plusordbok
 • Hannu Tommola & Arto Mustajoki: Den förnyade rysk-finska storordboken
 • Lars Trap Jensen: Karl Hårbøl m.fl.: Dansk Fremmedordbog
 • Trond Trosterud: Den første estisk-norske ordlista er publisert
 • Krista Varantola: Raija Hurme - Riitta-Leena Malin - Olli Syväoja: Suomi-englanti opiskelusanakirja ('Finsk-engelsk studieordbok')

Omtaler

 • Henning Bergenholtz: Franz Schneider: Studien zur kontextuellen Fachlexikographie. Das deutsch-französische Wörterbuch der Rechnungslegung