Aarhus University Seal

LexicoNordica 4, 1997

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Förord

Tematiske bidrag 

 • Henrik Holmboe: Hvad menes der med, at sprog er små?
 • Henning Bergenholtz: Polyfunktionale ordbøger
 • Zakaris Svabo Hansen: Leksikografi i et lille sprogsamfund - fordele og ulemper
 • Birgitte Jacobsen: OQAATSIT i tid og rum. Historie og status
 • Jógvan í Lon Jacobsen: Modersmålsordbogen som grundlag for andre ordbøger
 • Raimo Jussila: Den finländska romanin och dess ordböcker
 • Per Langgård: Ordbogersuaq, den store grønlandske ordbog, der ikke blev til noget - nogle etnopolitiske overvejelser
 • Lars-Gunnar Larsson: Prästen och ordet. Ur den samiska lexikografins historia
 • Hjalmar P. Petersen: Man vil ikke se noget, som man ser. Man vil ikke se noget således som man ser det

Ikke-tematiske bidrag

 • Lena Rogström: Serenius, Bertelsen och Bay. Förlagor och förebilder i den tidiga engelskspråkiga lexikografin i Skandinavien

Recensioner

 • Henrik Andersson: Politikens Musikordbog
 • John Ole Askedal: Hans-Peder Kromann und Anne Lise Kjær (Eds.): Von der Allgegemwart der Lexikologie. Konstrastive Lexikologie als Vorstufe zur zweisprachigen Lexikographie. Akten des internationalen Werkstattgesprächs zur konstrastiven Lexikologie 29.-30.10.1994 in Kopenhagen
 • Sten Ewerth: Vincent Petti och Kerstin Petti: Norstedts första engelska ordbok
 • Franziskus Geeb: Sue Ellen Wright, Gerhard Budin (Eds.): Handbook of Terminology Management, Volume 1, Basic Aspects of Terminology Management
 • Martin Gellerstam: Gunnar Bergh: Kejsare, huliganer och pappenheimare. En utflykt bland ord och uttryck bildade på personnamn
 • Rune Ingo: En ny stor finsk-svensk ordbok [Rec. av Birgitta Romppanen, Nina Martola, Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström: Suuri suomi-ruotsi sanakirja/Stora finsk-svenska ordboken]
 • Göran Kjellmer: Lars Törnqvist, Engelsk-svensk namnordbok
 • Aino Kärnä: CD-Perussanakirja (Finsk basordbok på cd-rom) - känt vin i nya läglar?
 • Risto Haarala & Marja Lehtinen: En ny typ av produkt - en recensent med gammal typ av ammunition. Svar til Aino Kärnä
 • André och Gunnel Melchers: Norstedts nederländska ordbok
 • Jette Pedersen: B. Kjærullf Nielsen: Engelsk-Dansk Ordbog. Gyldendals store røde ordbøger. Engelsk-dansk ordbog. Munksgaards store ordbøger