Aarhus University Seal

LexicoNordica 3, 1996

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Forord

Tematiske bidrag

 • Henning Bergenholtz: Korpusbaseret leksikografi
 • Eiríkur Rögnvaldsson: Brugen af et gammelislandsk tekstkorpus i leksikografisk arbejde
 • Martin Gellerstam: Rätt och fel i korpusen
 • Henrik Holmboe: Genbrug af korpora
 • Tove Jacobsen: Oversettelseskorpora og tospråklige ordbøker
 • Lars G. Johnsen & Torbjørn Nordgård: Korpusbasert leksikonbygging
 • Göran Kjellmer: Idiomen, kollokationerna och lexikonet
 • Carl-Erik Lundbladh: Värdering av SAOB's korpus och språkprovssamling
 • Nina Martola: Finlandssvenska, finsk-svensk tvåspråkslexikografi och korpusar
 • Ole Norling-Christensen: Klassifikation af korpustekster, og kvantitative mål for sammensætningen af et almensprogligt korpus
 • Liisa Nuutinen: Korpus över äldre finska
 • Jette Pedersen: Sammensætning af et tekstkorpus til en bilingval teknisk fagordbog og forslag til metodiske lemmaselektionskriterier

Ikke-tematiske bidrag

 • Hans Kristian Mikkelsen: Leksikografiske kvalitetsindikatorer. Selvforståelse som udgangspunkt for evaluering

Recensioner

 • Henning Bergenholtz: Norsk Riksmålsordbok
 • Ilse Cantell - Nina Martola: Nationalencyklopedins ordbok
 • Karl Johan Danell: Jeannie Enwall/Ruth Lötmarker: Fransk-svensk ordbok
 • Ela Dura, Sven-Göran Malmgren & Maria Toporowska-Gronostaj: Jacek Kubicki: Slownik szwedzko-polski/Svensk-polsk ordbok. Jacek Kubicki: Slownik polsko-szwedzki/Polsk-svensk ordbok
 • Birger Lohse: Kåre Nilsson: Norsk-portugisisk ordbok
 • Sölve Ohlander: The Big Four. Learners' dictionaries inför 2000-talet. [Rec. af Cambridge International Dictionary of English; Collins COBUILD English Dictionary; Longman Dictionary of Contemporary English; Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English]
 • Sölve Ohlander: Ingvar Stenström, Interlingua-svensk ordbok. 25.000 internationella ord
 • Jette Pedersen, in cooperation with Tine Pedersen: Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog
 • Klaas Ruppel: Det rör på sig inom finsk-tysk lexikografi [Rec. af Aino Kärnä: Saksa-suomi-opiskelu-sanakirja]
 • Ingrid Simonnæs: Wilhem Gubba: Juridisk ordbog tysk-dansk
 • Marketta Sundman: Ilse Cantell, Nina Martola, Birgitta Romppanen, Mats-Peter Sundström: Suomi-ruotsi opiskelusanakirja
 • Trond Trosterud: Turid Farbregd/Hannele Seppinen: Finsk-norsk ordbok

Omtaler

 • Franziskus Geeb: Magnar Brekke, Øivin Andersen, Trine Dahl, Johan Myking (udg.): Applications and Implications of current LSP Research. Proceedings of the 9th European Symposium on LSP
 • Martin Gellerstam: Birgitta Lindgren et al.: Skandinavisk ordbok
 • Gudvardur Már Gunnlaugsson: Íslendskur-føroyskur oralisti