Aarhus University Seal

LexicoNordica 2, 1995

 • Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren: Förord

Tematiske bidrag

 • Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger
 • Ilse Cantell: Målspråkets verbkonstruktioner i en tvåspråkig produktionsordbok
 • Hans-Olav Enger: Har ord hoder? Litt om sammensetninger og deres bøying
 • Helgi Haraldsson: Islandsk grammatikk i tospråklige ordbøker
 • Jón Hilmar Jónsson: Verbgrammatikk i islandske tospråklige ordbøker med islandsk som kildespråk
 • Sven-Göran Malmgren: Propositionsfraser i tvåspråkiga ordböcker med svenska som källspråk: en undersökning och några förslag
 • Nina Martola: Substantiv avledda av adjektiv och verb - en jämförelse mellan några ordböcker med finska som källspråk
 • Jens Erik Mogensen: Fordelingsstruktur og kondensering. Grammatik i bilingvale ordbøger med dansk og tysk
 • Jette Pedersen: Grammatiske oplysninger i tekniske fagordbøger

Recensioner

 • Jens Axelsen/Chr. Broen-Cristensen: Morten Pilegaard & Helge Baden: Medicinsk ordbog, dansk-engelsk, engelsk-dansk
 • Henning Bergenholtz: Dansk Grundordbog [Rec.: Cay Dollerup/Inge Padkær Nielsen: Dansk Grundordbog. Basic Dictionary of Danish. Shortcut to the Danish language. Genvej til det danske sprog.]
 • Cay Dollerup/Inge Padkær Nielsen: Svar på Henning Bergenholtz' anmeldelse
 • Valerij Berkov: Nordiske studier i leksikografi II. Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden 11.-14. maj 1993. Redigeret af Anna Garde og Pia Jarvad
 • Martin Gellerstam: Bo Seltén: Ny svengelsk ordbok
 • Jerker Järborg: Sjötermer på engelska och svenska. [Rec.: Jan Svartvik: Engelska ord ombord.]
 • Roger Källström: Svensk uttalsordlista
 • Carl-Erik Lundbladh: Bonniers svenska ordbok. 6. uppl.
 • Heikki E.S. Mattila: Jean-Michel Kalmbach: Suomi-ranska opiskelusanakirja ('Finsk-fransk studieordbok'); Seppo Sundelin: Ranska-suomi opiskelusanakirja ('Fransk-finsk studieordbok')
 • Björn-Eric Mattsson: Dataordbok på åtta språk. [Rec.: ATK-sanakirja ('Dataordboken'), sjunde upplagan.]
 • Ilmari Pietarinen: Svar till Björn-Eric Mattsson
 • Hans Kristian Mikkelsen: Brit Bakker, Ljiljana Komadinic-Nikolic, Diana Mazalin-Bøge, Svein Mønnesland: Norsk-serbisk/kroatisk ordbok
 • Kerstin Norén: Ord och lexikon. Festskrift till Hans Jonsson 10 juni 1993
 • Sölve Ohlander: Le mot juste? Några tankar kring "världens första produktionslexikon" [Rec.: Longman Language Activator - The World's First Production Dictionary]
 • Morten Pilegaard: Wörterbücher der Medizin. Beiträge zur Fachlexikographie
 • Nina Puuronen: Henning Bergenholtz & Sven Tarp: Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag
 • Leena Sarvas: Raija Hurme, Maritta Pesonen & Olli Syväoja: Englanti-Suomi opiskelusanakirja ('Engelsk-finsk studieordbok')
 • Erik Simensen: Jón Hilmar Jónsson: Orastaur. Ordabók um íslenska málnotkun
 • Knud Troels Thomsen: Sven-Göran Malmgren, Svensk lexikologi
 • Sven-Göran Malmgren: Svar till Knud Troels Thomsen
 • Kjell Ivar Vannebo: Tor Guttu (red.): Norsk illustrert ordbok. Moderat bokmål og riksmål
 • Lars S. Vikør: D. Lulofs: Noors-Nederlands Nederlands-Noors
 • Dora Björk Hjartardóttir: Recension af dansk-islandsk ordbog. [Rec.: Hrefna Arnalds, Ingibjörg Johannesen & Haldóra Jónsdóttir (red.) 1992. Dönsk-íslensk ordabók.]

Korte anmeldelser

 • Tove Jacobsen: Herbert Svenkerud og Unni Parnemann: Cappelens FRANSK-NORSK og NORSK-FRANSK ordbok
 • Karin Krohn: Norstedts tyska idiombok

Kommentarer til bidrag i LexicoNordica 1

 • Lars S. Vikør: Om "etisk" tittelbruk i ordbøker
 • Eva Rudman (för Norstedts ordboksredaktion): Kommentar til Arne Olofssons recensioner av engelska ordböcker
 • Arne Olofsson: Svar på Eva Rudmans kommentarer