Aarhus University Seal

LexicoNordica 11, 2004

 • Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren: Forord

Tematiske bidrag

 • Sven Tarp: Hvad er en bilingval ordbog?
 • Hanna Tommola: Kort historia över finsk-rysk lexikografi
 • Erla Hallsteinsdóttir: En kort oversigt over islandsk<->tysk leksikografi
 • Arne Olofsson: En ordboksfamilj med anor. Om en lång och obruten tradition i engelsk-svensk och svensk-engelsk lexikografi
 • Ken Farø: Hvornår går man över åen efter vand? Idiomatiske ækvivalensproblem i leksikografi og leksikologi. Med dansk och tysk som eksempel
 • Martin Gellerstam: Översättning i och med tvåspråkiga ordböcker
 • Evalda Jakaitiene & Sturla Berg-Olsen: Semantisk information i tospråklige ordbøker (med utgangspunkt i Litauisk-norsk ordbok)

Ikke-tematiske bidrag

 • Kalevi Koukkunen: Lexikografisk granskning av Finskt-Svenskt Lexikon av Elias Lönnrot

Recensioner

 • Øivin Andersen: Arild Raaheim & Kjell Raaheim: PSYKOLOGISKE FAGORD. Fra engelsk til norsk
 • Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere
 • Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen: Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere
 • Kjersti Rongen Breivega: Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok
 • Ilse Cantell: En ny specialordbok för en tvåspråklig verklighet
 • Riitta Eronen: Litterär ordbok som inbjuder til nöjesläsning
 • Ken Farø: En ny tyskordbog i Danmark
 • Rikke Haugaard, Anne Lise Laursen & Birger Andersen: Sandro Nielsen, Lise Mourier & Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk-engelsk
 • Hans Landqvist: Heikki E.S. Mattila, Anne Jussila & Outi Kaltio: Oikeuselämän lyhennesanakirja - Juridisk förkortningsordbok
 • Sven-Göran Malmgren: En ny svensk konstruktionsordbok
 • Oddvar Nes: Tor Erik Jenstad: Norge rundt med ord
 • Martin Nielsen & Karen Korning Zethsen: Vondt snakke man å synnejysk, vondt skriwe man å synnejysk?
 • Sölve Ohlander: "Well worth the wait": Oxford Collocations Dictionary
 • Ingmar Söhrman: Dan Nosell, Nordstedts svensk-katalanska ordbok (Diccionari Suec-Català) och Norstedts katalansk-svenska ordbok (Diccionari Català-Suec)
 • Krista Varantola: Englanti-suomi sanakirja (Engelsk-finsk ordbok)