Afdeling for Lingvistik,

Kognitionsvidenskab og Semiotik

Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik udgør en af de ni afdelinger ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Lingvistik er sprogvidenskab. Der forskes og undervises i, hvad der er fælles for alle sprog.
Cognitive Science eller Kognitionsvidenskab handler om sindet, hjernen, adfærd og kommunikativ interaktion.
Kognitiv Semiotik handler om tegn og betydningsdannelse i perception, kunst og kommunikation.
Lektiologi handler om forskning i læse-skrive-vanskeligheder hos voksne.  

Afdelingens forskere er alle involveret i international og tværfaglig forskning. Vi har specialister inden for interaktion, både med fokus på detaljer i samtaler og på matematiske modeller, verdens sprog (især australske og amerikanske oprindelige sprog, afrikanske sprog og dansk), semantik eller betydning, sprogforandring, børnesprog, neurolingvistik (sprog og hjernen), kommunikativ adfærd, bearbejdelse af store datamængder (’big data’), tilblivelsen af nye sprog (pidgins, kreolsprog og blandingssprog), dokumentation af truede sprog samt kommunikation i sundhedssektoren.

Der er ca. 12 fasttilknyttede undervisere og forskere, samt ca. 8 ph.d.-studerende på afdelingen. Vi har ca. 180 bachelorstuderende og ca. 60 kandidatstuderende. Der er en god mængde internationale studerende fra hele verden, så alle tager del i et internationalt studiemiljø.

Undervisningen i afdelingen er ikke kun forskningsbaseret, men også forskningsrettet. De studerende bliver stimuleret til at samle og analysere data, at designe og udføre eksperimenter, enten selv eller i samarbejde med forskere på afdelingen. I de bedste tilfælde får studerende også publiceret deres forskning. Studerende præsenterer deres forskning på regelmæssige interne forskningsseminarer for andre studerende og ansatte.  

Tilknyttet afdelingen er Center for Børnesprogforskning, Center for Semiotik, Research Center for Grammar and Language Use, centeret Language as a Tool for Learning og et forskningsprogram i Dansk Samtalegrammatik (DANTIN). Der er desuden tætte forbindelser med følgende centre ved Aarhus Universitet: Interacting Minds Centre (IMC), Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN) og Trygfondens Børneforskningscenter.
 

Kommende arrangementer i afdelingen

ons 21 nov
10:00-16:00 | Aarhus University
5th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction
The field of discourse and interaction research explores the relations between text and talk on the one hand, and societal, cultural and psychological contexts on the other.
fre 07 dec
13:15-16:15 | Eduard Biermann Auditorium, Søauditorierne, Bartholins Allé 3, building 1252, room 204, Dk-8000 Aarhus C
PhD defence: Magnus Glenvad Tind Primo Hamann, MA
Memory and motivation in interaction. A case study of competences and problems in inter- action after traumatic brain injury.