Aarhus Universitets segl

Webinar: Brug tryghedsskabende velfærdsteknologi sikkert i arbejdet med borgere med demens

På dette webinar får du inspiration til at bruge tryghedsskabende velfærdsteknologier sikkert. Webinaret henvender sig til plejehjemsledere, kvalitetsudviklingsmedarbejdere, velfærdsteknologikonsulenter, ledere i sundhed- og omsorgsforvaltninger og andre, der arbejder med borgere med demens.

En alarm til personalet kan redde liv, når Lis, der ofte falder, er på vej på toilettet om natten, eller når Jørgen, som færdes usikkert i trafikken, er på vej ud ad døren.

GPS, dør- og bevægelsessensorer skal give tryghed og sikkerhed. Men teknologierne kan også give falsk tryghed og stresse personalet, hvis de ikke bliver brugt hensigtsmæssigt. 

På dette webinar får du inspiration til, hvordan I kan bruge GPS, sensorer og alarmer sikkert i arbejdet med demensramte borgere. Webinaret belyser samtidig etiske aspekter knyttet til brugen af teknologierne.

Det er viden, der kan være relevant for dig, som arbejder som plejehjemsleder, kvalitetsudviklingsmedarbejder, velfærdsteknologikonsulent, som leder i sundhed- og omsorgsforvaltninger eller på anden måde arbejder med borgere med demens. 

 

Oplægsholdere

Astrid Meyer, ph.d. stipendiat på Aarhus Universitet, giver indblik i samspillet mellem teknologierne, ledelse, organisatoriske rammer og etisk refleksion. 

Sygeplejerske Matilde Svenstrup og ergoterapeut Line Pedersen fra Aarhus Kommune fortæller om, hvordan de er lykkedes med at implementere og fastholde brug af teknologier på Plejehjemmet Hedevej.

Stinne Aaløkke Ballegaard, chefanalytiker ved VIVE, deler erfaringer fra frikommuneforsøg med teknologiske hjælpemidler. I Favrskov, Herning og Holstebro Kommuner har plejehjem benyttet kamerakig til at lave digitalt tilsyn til beboere om natten.

 

Se optagelsen her