Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LIVSTEGN: Overvågningsteknologier for et trygt og værdigt liv med demens

LIVSTEGN er et fire-årigt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal afklare, hvordan man etisk forsvarligt kan bruge overvågningsteknologi for at sikre tryghed og sikkerhed for borgere med demens.

Formålet med projektet LIVSTEGN er at sikre en etisk brug af overvågningsteknologier til at håndtere demente borgeres tilbøjelighed til at gå fra deres bolig (ambulere). Ambulering er et væsentligt problem i plejen af demente borgere, og kommunerne forsøger blandt andet at afhjælpe det med teknologier til at monitorere eller spore individer.

Der er dog en række problemer forbundet med brugen af overvågningsteknologier, ikke kun juridiske begrænsninger eller tekniske udfordringer, men også i forhold til at sikre mennesker med demens et godt og værdigt liv. Vi vil undersøge og evaluere brugen af overvågning til at sikre demente borgere, der ambulerer, samt forebygge den utryghed som ambulering giver hos pårørende og plejepersonale.

Derudover udforsker undersøgelsen nye måder at håndtere praktiske og etiske dilemmaer på. Hvordan kan man for eksempel skabe sikkerhed og tryghed for demente beboere, samtidig med at der værnes om deres privatliv? Og hvilken betydning har teknologierne for den demente, for personalets arbejde og for samarbejdet med beboere og pårørende?


Anders Albrechtslund

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab

Forskningsprojektet LIVSTEGN er tilknyttet Center for Overvågningsforskning (CENSUS). På forskningscenteret CENSUS forskes og undervises der i overvågningsteknologier og -praksisser.