Aarhus Universitets segl

GDPR og etik

De europæiske forordninger om databeskyttelse for Projekt Infrastrukturalisme anvendes som følgende:

I alle tilfælde, hvor det har været muligt, har vi fundet de personer, som har ophavsret til de breve, vi publicerer, og vi har anmodet om deres tilladelse til at publicere dem. Ingen af disse med ophavsretten til brevene har afvist vores anmodning.

Det har dog i nogle tilfælde ikke været muligt at følge denne procedure; enten fordi der ikke har været noget afkom, eller på grund af at forfatternes børn/afkom har været i en mental tilstand, som ikke gjorde det muligt for os at kunne henvende os til dem. I de fleste af disse tilfælde har vi valgt ikke at publicere de pågældende breve. Men i nogle tilfælde har vi valgt at publicere, selvom vi ikke havde den eksplicitte tilladelse fra originalforfatterens afkom. Grunden til dette i disse exceptionelle tilfælde er, at vi har prioriteret interessen i den lingvistiske historie i indholdet af brevene. Vi har naturligvis sørget for, at ingen af disse breve indeholder nogen information om nogen individer, men at brevene kun bidrager til disciplinens historie ved at tage teoretiske standpunkter eller fremhæve synspunkter eksplicit eller mere tydeligt end nogen andre steder.

Vi vil gerne benytte lejligheden til hjerteligt at takke de mange, mange personer, som har hjulpet os med at give os tilladelse til at publicere materialet. Vi ønsker i denne sammenhæng at udpege særligt Susanne Agersnap, som gavmildt har tilladt os at publicere Louis Hjelmslevs publicerede værker, breve og upublicerede dokumenter.