Aarhus University Seal

Further reading

There are two dissertations which focus on Louis Hjelmslev and his work: 

 - Frans Gregersen: Sociolingvistikkens (u)mulighed I-II. København: Tiderne Skifter 1991.

 - Michael Rasmussen: Hjelmslevs sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk, videnskabsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Odense: Odense Universitetsforlag 1992.

See also chapter 2 in Henrik Jørgensen's dissertation:

 - Henrik Jørgensen: Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina. Mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. Aarhus: Aarhus University Press 2000.

See also the monographic series of the Linguistic Circle of Copenhagen where you can read and download digital versions of selected volumes:

 - Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague