Aarhus University Seal

show

Passage 72: Telefonnummeret

Få opfindelser har haft så gennemgribende konsekvenser for menneskets hverdag som telefonen, og denne revolutionerende kommunikationsteknologi har naturligvis også sat sit tydelige præg på litteraturen. Modernistiske forfattere som Proust, Kafka og Fitzgerald var alle dybt optagede af telefonen, og deres romaner og fortællinger er i vid udstrækning formet af de muligheder for øjeblikkelig kommunikation over store afstande, som telefonen skabte.

Op gennem det 20. århundrede voksede forfatternes interesse i og bekymring for telefonen med telefonnettets globale udbredelse. Senest har introduktionen af først mobiltelefoner og siden smartphones koblet os endnu mere sammen end nogensinde, hvilket både skaber en række muligheder og nogle udfordringer for vores omgang med hinanden.

Telefonen har på afgørende vis omstruktureret det sociale rum, der er forfatternes primære emnebank, såvel som det medielandskab, de agerer i, og dermed har den bidraget til at forandre litteraturen. Med dette nummer af Passage, der er redigeret af og rummer bidrag fra flere af Center for Litteratur mellem mediers medarbejdere, ønsker vi at udforske litteraturens og telefonens komplekse parløb gennem tiden.

Nummeret er udkommet og kan bestilles på da.unipress.dk/udgivelser/p/passage-72/