Forskning

Anne-Sophie Refskou

Anne-Sophies forskning omhandler tidlig moderne engelsk litteratur og teater, især Shakespeare og hans samtidige samt periodens litterære arv fra antikken og middelalderen. Forskningsemner inkluderer medfølelse, følelseshistorie, affekt teori, teaterhistorie, receptionshistorie og intertekstualitet.  Hun er ved at færdiggøre en monografi med den foreløbige titel Shakespeare’s Compassion: Emotion, Intertextuality and the Classical Tradition on the Early Modern Stage. Andre publikationer inkluderer ‘Humanist Shakespeare: Xenophobia and Compassion in Sir Thomas More in The Shakespearean International Yearbook 19 red./Ton Hoenselaars og Stephen O’Neill (Routledge) og ‘Word Games: Affect and Play in Hamlet and Romeo & Juliet’ in Shakespeare/Play red./Emma Whipday (Bloomsbury, under udgivelse). 

Edward Payne

Edwards forskning fokuserer på barokken i Middelhavslandene, og især kunst og visuel kultur i Spanien og Italien i det 16. og 17. århundrede. Han har arbejdet med en lang række emner, bl.a. vold, hud, sanselighed, karikatur og grimhed. Før sin ansættelse på Aarhus Universitet har han undervist i kunsthistorie på Durham University og arbejdet som kurator i USA, Storbritannien og Spanien. Han har udgivet bredt om spansk og italiensk kunst og er i færd med at afslutte et bogprojekt med titlen Jusepe de Ribera: The Rawness of Nature.

Feliks Levin

Feliks er ansat som Marie-Sklodowska Curie-postdoc på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet med projektet Irish Identities and Political Thought in Early Modern Historical Writing: Greek and Roman Sources. Han er bl.a. interesseret i spørgsmål om etnicitet i middelalderen og den tidligt moderne periode, irsk identitet,  historiografi, politisk tænkning i Tudor-Stuart-periodens Irland og antikkens indflydelse på irsk kultur. Feliks er forfatter til flere artikler og bogkapitler, f.eks. ‘Representation of the tales of the Ulster cycle in Foras Feasa ar Éirinn: organisation of discourse and contexts’, Studia Hibernica 46 (2020): 1-25. 


Gordon McMullan

Gordon er professor i engelsk litteratur ved King's College London og har i øjeblikket et AIAS-COFUND Fellowship. Hans forskning retter sig mod det tidlig moderne engelske teater, og han har udgivet bredt om Shakespeare og hans samtidige. Forskningsemner inkluderer receptionshistorie, kreativitet og alderdom, fordomskulturer, samt tekstredigering og editionsfilologi. Gordon er hovedtekstredaktør af The Norton Shakespeare, 3e, samt hovedredaktør på Arden Early Modern Drama og serien Arden Shakespeare Intersections og sidder i redaktionsudvalget for tidsskrifter som Shakespeare Quarterly, Renaissance Drama og Age, Culture, Humanities. Af seneste udfgivelser kan nævnes Arden Shakespeare-udgaven of Henry VIII (2000), Shakespeare and the Idea of Late Writing (2007) samt Antipodal Shakespeare (2018).

Karen-Margrethe Simonsen

Karen-Margrethe forsker bl.a. i slaveri og 'forensisk teatralitet' i det tidligt modern spanske imperium, udviklingen af menneskerettigheder, alternative opfattelser af europæisk modernitet, verdenslitteratur set fra det spanske rige mm. Hun har et omfattende netværk indenfor studier af menneskerettigher, lov og litteratur, kolonialisme og det tidligt moderne. Hun har skrevet bredt om især latinamerikansk litteraur og har netop færdiggjort et større bogprojekt med titlen Slavery and the Forensic Theatricality of Human Rights in the Spanish Empire. Man or Citizen?

Lisbet Tarp

Hendes forskning tager afsæt i tidlig moderne kunstteori, naturfilosofi, samlingshistorie og digital kunsthistorie. Hun har bl.a. publiceret om billedteori i forhold til europæisk kunsthåndværk og samlingshistorie. I samarbejde med Statens Museum for Kunst (SMK) har hun været leder af forskningsgruppen Digital Art History: Rediscovering the Painting finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Ny Carlsbergfondet (2019-2022). Sammen med forskere fra SMK undersøger hun tidlig moderne malerier fra museet med  metoder udviklet på felterne digital kunsthistorie, billedteori, teknisk kunsthistorie og konservering.

Marianne Pade

Marianne Pade forsker i den tidlig moderne latinkultur, både sprogligt og litterært. Hun har i de seneste år arbejdet meget med tidlig moderne oversættelser af oldgræsk litteratur til latin og hun skriver pt. på en monografi om Philology in the Early Modern Period (c. 1400-1700). Af nyere udgivelser kan nævnes “Boccaccio and the Humanist Movement”,  Brill’s Studies in Intellectual History, eds. G. Abbamonte, P. Baker & S.M. Oberhelman. Leiden & Boston 2021, pp. 315-330 og “The Athens of Claude de Seyssel”,  Nouvelles Traductions et Réceptions indirectes de la Grèce ancienne, ed. Catherine Gaullier-Bougassas, Recherches sur les Réceptions de l’Antiquité, Brepols, under udgivelse.

Mikkel-Theis Paulsen

Mikkel-Theis forsker i fremstillinger af 'Den Nye Verden' i spansk og engelsk litteratur fra omkring 1590-1660 med særligt fokus på drama. Han arbejder især med emner som  guld og luksusvarer, alkymi, melankoli, imperieideologi og kriseforestillinger. Hans artikel '"Pues que no estás en el oro, o contento, ¿donde estás?" – Gold and Melancholy in Spanish and English New World Drama' er udkommet i antologien The Comedia between worlds: Critical Intersections in Early Modern Theatre (red. Esther Fernández m.fl.) i 2024.

Odile Liliana Panetta

Odile forsker i politisk og religiøs tænkning i den tidligt moderne periode med særligt fokus på det protestantiske Europa. Hun er i øjeblikket ansat som postdoc på det AUFF-finansierede projekt "Body politic(s) - The body in early modern political thought", hvor hun undersøger straf og disciplin i det reformerte protestantiske miljø i det 16. og tidlige 17. århundrede. Hendes tidligere forskning omhandlede diskussioner af legitimationsgrundlaget for brugen af tvang mod kættere i midten af det 16. århundrede i Schweiz, hvilket bl.a. resulterede i artiklen "Heresy and Authority in the Thought of Théodore de Bèze", Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme vol. 45, no.1, 2022, pp. 33-72. 

Simona Zetterberg-Nielsen

Simonas forskningsområde er 1700-talslitteratur og særligt romanen. Hun beskæftiger sig med spørgsmål som, hvordan fiktion opstod som genre, og hvad forholdet er mellem fiktive og faktuelle diskurser. Seneste relevante udgivelser inkluderer: “The Novel” (co-authored with Catherine Gallagher), Fictionality and Literature: Core Concepts Revisited (ed. Louise Brix, Lasse Gammelgaard, Simona Zetterberg Gjerlevsen, Stefan Iversen, James Phelan, Henrik Skov Nielsen and Richard Walsh). The Ohio State University Press. Og ”The threshold of fiction: Revisiting the origin of the novel through Danish literature”, Poetics Today, Vol 39, No. 1, 01.02.2018, 93-111.