Om centret

Formål

Formålet med centret er at facilitere og udvikle tværfaglig og komparativ forskning i litteratur, kunst, teater, musik, kunsthåndværk og kultur i den tidligt moderne periode, ca. 1400-1750.
Desuden arbejder centret for at styrke samarbejdet mellem forskere der arbejder med perioden (på AU, nationalt og internationalt) og samarbejdet mellem forskere og eksterne institutioner: kunstmuseer, teatre, musikhuse, biblioteker, arkiver og andre institutioner.

Fokusområder

Blandt centrets fokusområder ses:

 • Historiografiske problemer
  Vi forsker i historiografiske problemer, herunder periodisering, afgrænsning af den tidligt moderne periode, stilistiske, tematiske og politiske transhistoriske bevægelser og relationerne mellem europæisk, kolonial og ekstra-europæiske forståelser af periodisering og historiografi.
 • Tværfaglige, intermediale og kontekstuelle perspektiver
  Den tidligt moderne periode er karakteriseret af mange overlap og gensidig indflydelse mellem forskellige kunstneriske udtryk, som er tæt forbundne med politiske, religiøse og kulturelle udviklinger. Vi forsker i hybride kunstneriske former, intra- og intermedialitet og interaktion mellem tekstuelle, visuelle, lydmæssige og dramatiske former i relation til institutionelle og politiske kontekster.
 • Komparative og transnationale perspektiver
  Vi arbejder komparativt, både i en politisk, kunstnerisk og topologisk forstand. Vi fokuserer på sammenligninger mellem forskellige nationale kontekster, i Europa og i koloniale og andre ekstraeuropæiske kontekster og sammenligninger mellem forskellige kunstformer: tekstuelle, visuelle, auditive og performative kunstudtryk og mellem kunstneriske eller politiske topoi på tværs af grænser og perioder.
 • Ekstra-institutionelle samarbejder
  Centret bygger på, udvikler og støtter samarbejder mellem forskere og kunstinstitutioner, herunder kunstmuseer, teatre og litterære institutioner og mellem forskere og uddannelsesinstitutioner, som fx gymnasieskolen. Samarbejder inkluderer udstillinger, forskningsseminarer, ekskursioner, formidling i forskellige medier mv