Kontakt

Centerledere

Karen-Margrethe Simonsen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Litteraturhistorie

Edward Alan Payne

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie

Webansvarlig

Mikkel-Theis Paulsen

Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik