Den Danske Germanistforenings Specialepris

Har du en specialestuderende, som har skrevet et fremragende speciale, og som du synes skal have et yderligere skulderklap? Eller har du selv skrevet et speciale, som du mener fortjener mere opmærksomhed? Så er Den Danske Germanistforenings Specialepris en mulighed, der ligger lige for.

Siden 2008 har foreningen med støtte fra Forbundsrepublikken Tysklands ambassade uddelt denne pris, som består af et gavekort på 250 €. Modtagerne er studerende ved de tyske kandidatuddannelser ved danske universiteter efter følgende retningslinjer:

  • Indstilling til specialeprisen kan ske både på studerendes initiativ og på vejleders (eller censors) initiativ, og gerne i fællesskab. Under alle omstændigheder kræver indstillingen, at vejleder giver sin opbakning i form af en kommentar og en underskrift.
  • Det er et krav, at specialet har fået karakteren 12.
  • Specialet skal ikke medsendes, men specialets resumé på dansk eller tysk vedhæftes.
  • Indstillingen på det skema, man kommer frem til via linket nedenfor må maks. fylde 1 normalside (2400 anslag), uden resuméet.
  • Frist for indsendelse til foreningens formand Jan Engberg, je@cc.au.dk: senest 15. juli.
  • Specialeprisen uddeles på foreningens årsmøde den første fredag i november, og prismodtageren bliver inviteret til at deltage.

Indstilling til specialeprisen

Brug nedenstående skema til at få lavet en fokuseret indstilling.