Medlemskab

Kontingentet for medlemskab af foreningen beløber sig til DKK 250,-.

For dette beløb får man adgang til at netværke med foreningens medlemmer via vores LinkedIn-gruppe (find "Den Danske Germanistforening - Forum for medlemmerne" og anmod om medlemskab), ligesom man gratis kan deltage i foreningens årsmøde, der afholdes hvert år første fredag i november.

Derudover får man information fra forskellige af vores internationale samarbejdspartnere, især fra Internationaler Deutschlehrer-Verband (IDV).

Studerende kan blive medlemmer uden beregning ved fremlæggelse af dokumentation for, at de er indskrevet på et relevant studium.


Germanistforening

Bliv medlem

* = Nødvendig information