Formål & opgaver

Den Danske Germanistforening har til formål at ”styrke den danske germanistiks udvikling og vilkår på de videre­gå­ende uddannelser inden for undervisning så­vel som forskning” (vedtægterne § 2). 

Foreningen ser det som sine opgaver

  • at styrke tyskfaget og højne dets kvalitet og dermed gøre det mere modstandsdygtigt og overlevelsesdygtigt
  • at øge opmærksomheden på værdien af både at flere kan tysk og at flere kan tysk på højt niveau i Danmark
  • at styrke samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af uddannelsesinstitutioner i Danmark
  • at bidrage til at argumentere for tysk i offentligheden og blandt beslutningstagerne
  • at bidrage til at sikre en større synlighed for tysk nationalt og internationalt

Set i lyset af den vigende interesse for fremmedsprog, herunder tysk, på alle trin/niveauer i uddannelsessystemet i både Danmark og mange andre lande er foreningens arbejde mere aktuelt end nogensinde før.