Kontakt

Formand

Jan Engberg, je@cc.au.dk

Sekretær

Anne Grethe Julius Pedersen, agp@ikl.aau.dk