Aarhus University Seal

Henning Spang-Hanssen's bibliography

Bibliography of Henning Spang-Hanssens Works 1944-1979

By Ejvind Andersen, Lisbet Larsen and Bente Maegaard.

 

Abbreviations:

HSpH: Henning Spang-Hanssen

TCLC: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague.

 

1944. Behovet for en anvendt sprogvidenskab. Danske Studier, 1-4: p. 97-109.

 

1949a. Kemi og sprogteori. [1948-bidrag til kongressen]. Berlingske Aftenavis, 5/7-1949 (cf. K.A. Jensen: Om Stavning og Fremmedord. Berlingske Aftenavis, 25/6-1949), p. 4, 6.

 

1949b. On the simplicity of descriptions. Recherches structurales (eds.: C.A. Bodelsen et al.), København (TCLC, V), pp. 61-70.

 

1952a. [Review]. C.E. Shannon og W. Weaver: The mathematical theory of communication. Acta Linguistica, Vol. VII, Fasc. 1-2: pp. 83-87.

 

1952b. Technische Sprachpflege. Österreichischer Maschinenmarkt mit Elektrowirtschaft, 7(14). 2 pgs.

 

1953. Analyse ved hjælp af kombinationsdiagrammer. Selskab for Nordisk Filologis Årsberetning 1951-52, pp. 22-25.

 

1954. Recent Theories on the Nature of the Language Sign. TCLC, IX. 142 pgs.

 

1956. The study of gaps between repetitions. For Roman Jakobson (eds.: M. Halle et al.), The Hague, pp. 492-502.

 

1957. Kommunikationsteori og Sprogvidenskab. Nordisk sommeruniversitet 1956. Videnskabens kommunikationsproblemer (eds.: M. Blegvad et al.). (Moderne videnskab. Orientering og debat, VI). København, pp. 67-69.

 

1959. Probability and Structural Classification in Language Description. København. 231 pgs.

 

1960. Axel Noesgaards ordstatistiske pionerarbejde. Danske Studier, pp. 81-90.

 

1961. Glossematics. Trends in European and American Linguistics (ed.: C. Mohrmann). Antwerp, pp. 128-64.

 

1963a. Ordet, manden og anden. Ingeniørens ugeblad, 7(11): pp. 22-23 and 7(13): pp. 22-23.

 

1963b. Sentence Length and Statistical Linguistics. Structures and quanta. Three essays dedicated to Paul Diderichsen (HSpH [with:] A. Ellegård og H. Karlgren). (Interdisciplinary studies from the Scandinavian Summer University, Vol. XII). København, pp. 58-71.

 

1964a. Findes der en rationel Ortografi? Dansk Sprogværn, 2(2): pp. 15-21.

 

1964b. Maskinel oversættelse og anden maskinel sproganalyse. Datamaskiner (E. Dessau). (Berlingske leksikon bibliotek, 3(23)). København, pp. 103-23.

 

1964c. Mathematical Linguistics – A Trend in Name or in Fact? Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, Cambridge, Mass., August 27-31, 1962 (ed.: H.G. Lunt). (Janua linguarum. Series maior, XII). The Hague, pp. 61-71.

 

1965. Code Theory and 'Discrete Mathematics' in Phonology. Proceedings of the Fifth International Congress of Phonetic Sciences, held at the University of Münster 16-22 August 1964 (eds.: E. Zwirner and W. Bethge), Basel-New York, pp. 43-60.

 

1966. Transskription, skriftsprog og udtale. Bidrag til spørgsmål om særdansk (eller særnordisk) transskription af russisk. (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 22). København. 23 pgs.

 

1967a. [Review]. G. Herdan: The Calculus of Linguistic Observations. Lingua, 19, pp. 220-22.

 

1967b. Fini et infini dans le vocabulaire. Langages, 6: pp. 100-105.

 

1967c. Grammaticality, Physicality, Co-occurence, and Probability. Résumés des communications. Xéme Congrés International des Linguistes, Bucarest, 28 août – 2 septembre 1967, Bucarest, p. 346.

 

1967d. Kommunikation og information, sprog og mening. Danmarks Tekniske Bibliotek med Dansk Central for Dokumentation 25 år, pp. 37-44.

 

1968. Elementær statistik til brug for sprogvidenskabelige områder (”Statistiske noter”). U. st. 40 pgs.

 

1969. [Obituary]. Bjarne Westring Christensen: 20/8-1939 – 4/5-1969 [with:] E. Spang-Hanssen. Revue Romane, Tome 4 (Fasc. 2): pp. I-II.

 

1970a. Den retskrivningsmæssige udvikling i Danmark siden det nordiske retskrivningsmøde i Stockholm 1869. Sprog i Norden 1970. Årsskrift for de nordiske sprognævn, pp. 37-48.

 

1970b. Hvor hyppigt optræder de forskellige bogstaver? Nyt fra Sprognævnet, 4: pp. 1-3.

 

1970c. Sproget som barriere. Forskning og Information (ed.: M. Boman). (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 31). København, pp. 31-39.

 

1971a. A case of quantitatively skewed phonemic oppositions. Short vowels in Danish. Form and substance, Phonetic and Linguistic Papers. Presented to Eli Fischer-Jørgensen, 11th February 1971 (eds.: L.L. Hammerich, R. Jakobson og E. Zwirner). København, pp. 69-80.

 

1971b. Hvad synes jeg om: Sprog og konvention (eds.: A. Willig et al.). PAPIR, Årg. 1, Bunke 2, 3 pgs.

 

1971c. Hvor mange ord er der i dansk? Nyt fra Sprognævnet, 6: pp. 1-4.

 

1972a. [Editor]. 3rd International Congress of Applied Linguistics, Copenhagen, Denmark, 21st – 26th August, 1972. Congress Abstracts (ed.: HSpH [with:] J. Qvistgaard and H. Schwarz). København. V: 252 s.

 

1972b. List-ling for Københavns universitet. Forsøgsudgave [with:] P. Bruun. København. 18 bl.

 

1972c. Retningslinier for udformning af videnskabelige artikler. Translation of Unesco-document: Guide for the preparation of scientific papers for publication (SC/MD/5, 1968). København. 27 s.

 

1972d. Teknisk terminologiarbejde i Danmark og Dansk Sprognævns rolle heri. Sprog i Norden 1972, pp. 73-78.

 

1972e. [Editor]. Terminology-1, terminology-2, and terminology-3 (ed.: HSpH [with:] J. Qvistgaard and H. Schwarz). 3rd International Congress of Applied Linguistics, Copenhagen, Denmark, 21st – 26th August, 1972. Congress Abstracts. København, p. 186.

 

1972f. Typological and Statistical Aspects of Distribution as a Criterion in Linguistic Analysis. Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists (ed.: E. Sivertsen). Nendeln, pp. 182-94.

 

1973a. [Editor]. DTLs hilsen til Vibeke Ammundsen: 22/12-1973 (ed.: HSpH [with:] N. Rue). (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 37). Lyngby. 195 s.

 

1973b. [Editor]. Information. Forsigtig. Eksplosionsfare! (ed.: HSpH [with:] N. Rue). DTLs hilsen til Vibeke Ammundsen: 22/12-1973. (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 37). Lyngby, pp. 151-64.

 

1974a. [Editor]. Association Internationale de Linguistique Appliquée Third Congress, Copenhagen 1972. Proceedings. Vol. III: Applied Linguistics. Problems and Solutions (ed.: HSpH [with:] J. Qvistgaard and H. Heidelberg Schwarz). VIII, 655 s.

 

1974b. Kundskabsorganisation, informationsgenfindelse, automatisering og sprog. Kunnskapsorganisasjon og informasjonsgjenfinning. Seminar arrangert 3.-7. desember 1973 i samarbeid mellom Norsk hovedkomité for klassifikasjon, Statens bibliotekskole og Norsk dokumentasjonsgruppe. Oslo, pp. 7-61. (Skrifter fra Riksbibliotekstjenesten, Nr. 2).

 

1974c. Om inddeling af stavefejl. SAML, I: pp. 15-31.

 

1975a. Automatiseret navnesøgning ud fra udtalen [with:] B. Maegaard. SAML, II: pp. 149-69.

 

1975b. Er de internationale hjælpesprog sprog? Mål og Mæle, 2(3): pp. 25-31.

 

1976a. Roles and links compared with grammatical relations in natural languages. (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 40). Lyngby. 33 s.

 

1976b. The role of linguistics in terminological work. International Co-operation in Terminology. First Infoterm Symposium, Vienna 9 to 11 April 1975 sponsored by Unesco. (Infoterm Series, 3). München, pp. 96-101.  

 

1977a. Multilingual problems in scientific and technical information and documentation. Tidskrift för Dokumentation, 33(2): pp. 13-15.

 

1977b. Stavemåden som ordets navn. Nyt fra Sprognævnet, 18: pp. 1-4.

 

1978a. Oplæg til gruppearbejde. Det menneskelige element i IoD-virksomhed. 3. nordiske IoD-konference, København, 9.-11. juni 1976 (eds.: N. Rue and L. Stein). (Dansk teknisk litteraturselskab. Skriftserie, Nr. 43). Lyngby, pp. 101-107.

 

1978b. Professional language and terminology in relation to trends in linguistics. Nordisk terminologikursus. Bd. 1. ”Rolighed”, Skodsborg, Danmark 20.-30. juni 1978. København, pp. 6-17.

 

1978c. The many virtues of the distinction between content and expression. Sign and Sound. Studies presented to Bertil Malmberg on the occasion of his sixty-fifth birthday 22 April 1978. Studia Linguistica, Année XXXII, I-II: pp. 174-83.

 

1979a. Anvendt og matematisk lingvistik. Københavns Universitet 1479-1979 (eds.: S. Ellehøj et al.), Bind IX (ed.: P.J. Jensen): Det Filosofiske Fakultet, Del 2, København, pp. 385-400.

 

1979b. –sion, -ssion og –tion som staveproblem eller: Regler for den korrekte transskription af natsionens artikulation af visse fremmedord [with:] F. Gregersen. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, p. 4.