Aarhus Universitets segl

Om projektet

Når Dansk Bliver Til - Interkulturel Pragmatik i Undervisningen af Dansk som Andetsprog

Projektet udvikler en ny vision for studiet af dansk som andetsprog. I mødestedet mellem interkulturel pragmatik og sprogpædagogik gentænker vi tilegnelsen af dansk hos migranter. Vi understøtter udviklingen af interkulturel kommunikativ kompetence gennem:

(i) udviklingen af et ‟minimaldansk”, et metasprog bestående af helt basale ord

(ii) en ‟kulturordbog” over komplekse kulturelle begreber og sprogbrugsnormer skrevet i minimaldansk 

(iii) læringsaktiviteter med fokus på interaktion og refleksion.

Vi identificerer de centrale kulturelle nøgleord for dansk og artikulerer uskrevne sprogbrugsnormer gennem ‟kulturelle scripts”. Vi udvikler og afprøver vores produkter i samarbejde med dansklærere og -lærende, og vi skaber med vores arbejde nye forskningsindsigter i sprogpædagogik og i sammenhængen mellem sprog og kultur

Naturligt Semantisk Metasprog

Projektet tager udgangspunkt i tilgangen Naturligt Semantisk Metasprog (NSM) 
Læs mere om NSM her: NSM-approach.net 

Forskergruppe

Susana S. Fernández, PI og professor i Spansk ved Aarhus Universitet

Carsten Levisen, Co-PI og lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet 

Astrid Mus Rasmussen, postdoc ved Aarhus universitet 

Lauren Sadow, postdoc ved Aarhus Universitet 

Noah Rørbæk, Ph.d.-studerende ved Aarhus universitet 

Samarbejdspartnere

CLAVIS - sprog og kompetence

Undervisere i dansk som andetsprog fra CLAVIS deltager i projektet som konsulenter. 

Ekspertpanel

Cliff Goddard, Griffith University

Zhengdao Ye, Australian National University 

Ulla Vanhatalo, Helsinki University 

Sven Tarp, Aarhus University