Aarhus Universitets segl

Partner i undervisningen

Kom tættere på de studerende

Som virksomhed eller organisation kan I blive partner på et kursus. Som partner skal I stille en eller flere cases, som bliver rammesættende for de studerendes designprojekter. I vil typisk introducere jeres case i starten af semesteret, indgå som sparringspartnere i midten af semesteret og være jury under de studerendes præsentation og udstilling i slutningen af semesteret. Det er derfor vigtigt, at to-tre personer i jeres virksomhed eller organisation kan afsætte tid til samarbejdet. I semesteret inden undervisningen skal foregå, beslutter afdelingens Uddannelsesnævn i samarbejde med underviseren, om der skal være en ekstern partner, og hvem det skal være.

Introduktion af case

For at sætte de studerendes arbejde i gang, deltager I i begyndelsen af semesteret i undervisningen, hvor I sammen med underviseren introducerer konteksten for og udfordringerne i jeres case. 

Sparringspartner

I midten af semesteret deltager I igen i undervisningen på universitetet, for at give jeres feedback og kritik på de studerendes projekter.

Præsentation og udstilling

I slutningen af semesteret skal de studerende pitche deres designprojekter, og der afholdes efterfølgende en udstilling (det kalder vi EXPO). Her udstiller de studerende deres projekter på hver deres stand. Udstillingen kan enten foregå hos jer, på universitetet eller begge steder.

Interesseret?

Hvis I har interesse i at indgå som partner på et kursus, kan I sende en mail til afdelingsleder, Morten Breinbjerg, på afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk med følgende information:

  • Virksomhed eller organisation
  • Kontaktperson
  • 1/2 sides beskrivelse af en eller flere cases (en kontekst eller problemstilling, som I finder relevant)

 

Kontakt afdelingen

Afdelingsleder, Morten Breinbjerg, på afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk 

Tidligere partnere og cases

  • Danske Bank: Future economies (Kurser: Design og Interaktionsdesign)
  • Designit: Empowering minorities (Kurser: Design og Interaktionsdesign)

Tidligere nyheder

12.10.2018:
Flere studerende kickstarter karrieren på deres kandidat
Hvad er vejen til det første fuldtidsarbejde efter endt studie? Mange af de studerende på Digital Design og Informationsvidenskab skaber kontakt til arbejdsmarkedet under studierne, og får derved ofte anvist en retning for deres karriere. Her er en af historierne.

15.08.2018:
Studerendes prototyper hos Danske Bank
I forårssemesteret var Group IT, Danske Bank partner på kurserne Design og Interaktionsdesign. Det resulterede i, at de studerende præsenterede deres idéer og prototyper i Future Economies på Danske Banks udviklingsafdeling i Brabrand.

31.05.2017
Studerende designer fremtidens digitale betalingsløsninger
Studerende fra Digital Design bød et panel af udviklere fra Danske Bank på digitale inspirationer til fremtidens betalingsløsninger og et indblik i danskernes forhold til penge. Med den stigende digitalisering får bankerne brug for nye kompetencer til at gentænke fremtidens betalingsløsninger