Aarhus Universitets segl

Advisory board


Om vores Advisoryboard:

På uddannelserne Digital design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet, ønsker vi at styrke vores samarbejde med virksomheder, organisationer og erhvervsliv. Vi har derfor etableret et advisory board med særligt udvalgte virksomheder og it-professionelle.

Målet er, at vi gennem et tættere samarbejde styrker kvaliteten i vores uddannelser, samt gør relevansen og værdien af de nyuddannede større for virksomheder og organisationer.

Det faglige omdrejningspunkt for aftagerpanelet er det digitale arbejdsmarkeds kompetencebehov, kvalitetssikring af uddannelserne, fremtidige samarbejdsmuligheder mellem undervisere, studerende og virksomheder samt jobparatheden hos nyansatte kandidater.


Nuværende medlemmer i perioden 2020 - 2023


Centrale pointer

📌 Det er en udbredt tendens, at det digitale arbejdsmarked bevæger sig fra et fokus på projekter til et fokus på produkter

📌 Gå-på-mod og nysgerrighed er efterspurgte personlige kompetencer hos praktikanter og nyansatte

📌 Nyuddannede har ofte svært ved at sætte ord på deres faglige kompetencer. Det vanskeliggør jobsøgningsprocessen og dialogen med en fremtidig arbejdsgiver.

📌 Vores dimittender er efterspurgte, og der er masser af jobs derude. Men begrænset geografisk mobilitet kan være en hæmsko for nyuddannede i deres afdækning af jobmuligheder.

Tidligere medlemmer

 • Simon Kiilieich Vedel, Digital Product Manager, A.P. Møller Mærsk

 • Thea S. Borgholm, Leverancechef, Bytelab Forum

 • Martin Krøger, Digital Konsulent, Børn & Unge, Aarhus Kommune

 • Peter Dalsgaard, Senior Development Director, Danske Bank IT group

 • Rune Veerasawmy, Senior Customer Experience Strategist, Impact A/S 

 • Lone Hedegaard Kristensen, Senior Manager, Service Management, Library & Learning, Systematic

 • Thomas Risgaard Hansen, Entreprenør, Kite Invent Aps 

 • Anne Louise Grønnebæk Hansen, Lead Designer, Designit

 • Anders Vang Pedersen, Uddannelsesleder, HHX og HTX Grenaa

 • Lyle Clarke, Sr. Manager, UX Concept, Bang og Olufsen

 • Anne Sophie Warberg Løssing, Concept Developer & Project Manager, YOKE

 • Jesper Harding, CEO & partner, YOKE

 • Martin Dam, Development Manager, Danske Bank IT group

 • Lars Ellegaard, Director of digitalization, GPV Group

 • Pernille Jacobsen, Online Marketing Konsulent, Novicell


Udvalgte billeder fra foråret 2018, hvor uddannelsesledelsen besøgte alle medlemmer.
Foto: Birgitte K. Laursen

Kontakt afdelingen

Afdelingsleder, Morten Breinbjerg,
på afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk 


Diskussionsemner

 • Employability
 • Kompetencebehov før, nu og i fremtiden?
 • Praktik og specialeskrivning som et sammenhængende år
 • Uddannelsernes arbejdsområder, beskæftigelse og ledighed
 • Den politiske virkelighed
 • Dikotomi mellem arbejds- og uddannelsesmarkedet
 • Uddannelsesfællesskab
 • Samarbejdsmuligheder

Udvalgte møder og aktiviteter

 • 08.06.2023: Paneldebat blandt medlemmer til Cand.it i Bakspejlet for nyuddannede kandidater.
 • 15.03.2023: Advisory Board deltager i Career Space og i talks på dagen
 • 17.11.2022: Møde med det nye advisory board, omkring det fremtidige samarbejde
 • 01.05.2018: Uddannelsesledelsen besøger alle medlemmer
 • 21.03.2017: Virksomhedsbesøg for forskere, Danske Bank, Development Center, Brabrand
 • 24.11.2016: Praktik- og specialesamarbejde
 • 29.06.2016: Kandidaternes employability

Instituttets aftagerpanel

På et mere overordnet niveau har Institut for Kommunikation og Kultur, som vores afdeling er en del af, etableret et Aftagerpanel

Se medlemmerne her