Aarhus Universitets segl

CultureSustain

  • A network researching Scandinavian museums’ impact on Cultural Sustainability

De Young Museum, San Francisco. Photo: Mia Falch Yates


Formålet med CultureSustain netværket er at samle teoridrevne og praksisbaserede forskningsmiljøer i Danmark, Norge og Sverige for i fællesskab at udveksle erfaringer og viden om, hvordan danske, norske og svenske museer i form af indsamling og formidling spiller en vigtig rolle for et samfunds kulturelle bæredygtighed. Kulturel bæredygtighed supplerer de tre klassiske søjler (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed) med en fjerde dimension. Begrebet er på ingen måde entydigt, men kan bl.a. opfattes som det kit, der binder de øvrige forståelser sammen. Det er et mål for netværket at kvalificere begrebet kulturel bæredygtighed i et forskningsnetværk med forskellige fagligheder på tværs af universiteter og museer, og undersøge, hvilken betydning museernes kerneopgaver har for kulturel bæredygtighed i de tre lande, og hvorvidt begrebet teoretisk og metodisk kan fungere som et kulturpolitisk målbar parameter for museernes opgaveløsninger.

Netværkskoordinator


The project is funded by The Danish Council for Independent Research from September 1, 2022 to August 31, 2025