Aarhus Universitets segl

Om centeret

Forskningsfeltet Sound Studies er internationalt eksploderet i løbet af de seneste 10-15 år, og vores gruppe har været med i initieringen internationalt gennem forskningsprojekter, nationale, nordiske og europæiske netværksdannelser, afholdelse af internationale konferencer, publikationer, tilknytning af internationale gæsteprofessorer samt etablering af online tidsskriftet SoundEffects – An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience.

Forskningsgruppen bag dette center går tilbage til og ligger personmæssigt i direkte forlængelse af den tidlige forskningsorganisering på fakultets- og institutniveau og med deltagere fra flere fag, uddannelser og afdelinger på IKK: Musikvidenskab, Nordisk Sprog og Kultur, Informationsvidenskab, Audiodesign, Medievidenskab, Æstetik og Kultur. Deltagerne i centeret indgår ligeledes i andre tværgående forskningsorganiseringer som Cultural Transformations; Litteratur mellem Medier; Medier, Kommunikation og Samfund samt Mennesker og IT.

Vi har enkeltvis og i grupper (haft) samarbejde med Aarhus Universitets Hospital, Aarhus Kunsthal, DR, Kunstmuseet ARoS, Kunstforeningen Gl. Strand, Kunsten i Aalborg, SPOR Festival, Steno Museet, Væksthuset i Aarhus m.fl.

Vi har samarbejde med lyduddannelsen i Haderslev og konservatoriet i Esbjerg, ligesom vi har et begyndende samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus samt Aarhus Kommune/Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Vi ønsker som center flere, nye og gerne utraditionelle samarbejder eksempelvis inden for sundhed/helse/hjerne, pædagogik og pædagogiske institutioner (skoler), medier, journalistik  og mediebrancher, film og andre audiovisuelle brancher, radio og lydbrancher, kunst- og kulturinstitutioner (teatre, festivals, koncertsteder, konservatorier).

Vi forestiller os at operere med konkrete bestillings-, udrednings- og samarbejder i form af kortlægninger, projekter og undersøgelser i lyd- og lyttemiljøer (for publikum og/eller som arbejdsmiljø) på fx museer, kulturlokaliteter o.l.; løsningsopgaver på hospitaler og andre sundheds/helsemiljøer, i pædagogiske institutioner, læringsmiljøer, offentlige kunst-, kultur- og forsamlingsrum samt i byrum. Således stiller vi os gerne til rådighed som forskere, ”aktionskonsulenter” og dialog partnere.

Endelig ønsker vi at fastholde de unge forskere, som allerede indgår i centeret, men på aktuelt midlertidige ansættelsesvilkår – og at rekruttere nye unge forskere til det voksende felt Sound Studies.