Aarhus Universitets segl

Om CKE

Om centeret

På Center for Kulturevaluering (CKE) er vi specialiserede i undersøgelser og evalueringer inden for et bredt felt af kultur og kommunikation. Vores undersøgelser og evalueringer knyttes i videst muligt omfang til den aktuelle forskning på feltet.

Vi har erfaring med alt fra mindre, enkeltstående undersøgelser (fx et konkret initiativ, projekt eller kommunikationsindsats) over mellemstore opgaver (fx evaluering af kultur- og mediepolitiske forsøgsordninger) til store, langvarige og komplekse undersøgelser (fx evalueringen af de mange typer effekter ved kulturhovedstadsprojektet ”Aarhus 2017”).

Afhængigt af den konkrete opgave/undersøgelse trækker CKE på kompetencer fra centrets egne medarbejdere såvel som fra hele Institut for Kommunikation og Kultur – og i nogle tilfælde også fra resten af Aarhus Universitet. Derudover samarbejder CKE med forskellige private, anerkendte konsulenthuse med relevant specialviden.

Hvad tilbyder vi?

Center for Kulturevaluering er stedet, hvor praksis og forskning mødes. Vi udfører opgaver inden for anvendt forskning, myndighedsbetjening, forskningsbaserede evalueringer mv.

Vi trækker på forskningsmæssige kompetencer inden for en bred forståelse af kultur – de dækker bl.a. scenekunst, kulturarv, billeder, lyd, medier og kommunikation, kulturpolitiske problemstillinger, publikumsanalyser og –udvikling.

I dialog med vores samarbejdspartner kan vi facilitere et forløb, hvor vi i fællesskab afklarer behov og definerer en problemstilling, så det dækker vores partners vidensbehov i samspil med den nyeste forskning på feltet. Vi samarbejder også gerne om udvikling af nye undersøgelsesmetoder.

Det er centralt for CKEs arbejde, at vores analyser og resultater udføres uvildigt og objektivt med passende armslængde til rekvirenter og interessenter. Vi har samtidig bred erfaring med at arbejde i politisk følsomme miljøer.

Vores undersøgelser og evalueringer hviler på et solidt, metodisk fundament, hvor vi indsamler, bearbejder og kombinerer mange typer af kvalitative og kvantitative data.

Vores arbejde er bl.a. offentliggjort i en række rapporter, men vi har også stor erfaring med at formidle viden gennem oplæg, seminarer og workshops.