Aarhus Universitets segl

Forskningsnetværk i Danmark

1800-tals forskningsnetværket blev etableret i efteråret 2014. Netværket har ca. 75 deltagere fra universiteter og museer i primært Danmark. Deltagerne repræsenterer fag som historie, kunsthistorie, litteraturhistorie, tysk, engelsk, nordisk, religion, etnografi m.m. og kunst- og kulturhistoriske museer. Netværkets deltagere mødes til 3-4 årlige forskningsseminarer, hvor der holdes oplæg af work-in-progress karakter, og hvor der videndeles om aktuelle forsknings- og formidlingsprojekter. 

Forskningsnetværkets formål er at aktualisere 1800-tallet og bringe forskere fra forskellige fag og institutioner sammen. Netværket er åbent for alle med forskningsinteresse i 1800-tallet.

Forskningsnetværket har en styregruppe, som arrangerer seminarerne og netværkets eksterne aktiviteter. Har du lyst til at deltage i dette arbejde, så kontakt os gerne.

Styregruppe/arbejdsgruppe

Lis Møller, professor, litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Franziska Ursula Gabriele Bergmann, professor, Department Germanistik und Komparatistik, Friedrich-Alexander-Universität

Sebastian Ørtoft Rasmussen, ph.d.-studerende, litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Katrine Frøkjær Baunvig, lektor, centerleder, Aarhus Universitet

Lone Kølle Martinsen, forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

Kim Simonsen, uafhængig forsker 

Sine Krogh, postdoc, Københavns Universitet

Rasmus Glenthøj, lektor, Syddansk Universitet

Henrik Johnsson, professor, Østfold University College, Norway

Tim van Greven, lektor, UiT The Arctic University, Norway