Aarhus Universitets segl

Forskningsnetværk i Danmark

1800-tals forskningsnetværket blev etableret i efteråret 2014. Netværket har ca. 75 deltagere fra universiteter og museer i primært Danmark. Deltagerne repræsenterer fag som historie, kunsthistorie, litteraturhistorie, tysk, engelsk, nordisk, religion, etnografi m.m. og kunst- og kulturhistoriske museer. Netværkets deltagere mødes til 3-4 årlige forskningsseminarer, hvor der holdes oplæg af work-in-progress karakter, og hvor der videndeles om aktuelle forsknings- og formidlingsprojekter. 

Forskningsnetværkets formål er at aktualisere 1800-tallet og bringe forskere fra forskellige fag og institutioner sammen. Netværket er åbent for alle med forskningsinteresse i 1800-tallet.

Forskningsnetværket har en styregruppe, som arrangerer seminarerne og netværkets eksterne aktiviteter. Har du lyst til at deltage i dette arbejde, så kontakt os gerne.

Styregruppe/arbejdsgruppe

Lis Møller, professor, litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Franziska Ursula Gabriele Bergmann, lektor, litteraturhistorie, AU

Sebastian Ørtoft Rasmussen, Ph.d.-studerende, litteraturhistorie, AU

Katrine Frøkjær Baunvig, lektor, centerleder, Aarhus Universitet

Lone Kølle Martinsen, seniorforsker, Grundtvig Centeret 

Gertrud Oelsner, museumsdirektør, Den Hirschsprungske Samling

Kim Simonsen, writer and scholar

Sine Krogh, postdoc, Syddansk Universitet 

Ida Susanne Bangert, postdoc, Aarhus Universitet

Rasmus Glenthøj, associate professor, historie, Syddansk Universitet

Henrik Johnsson, førsteamanuensis, Norges arktiske universitet