Aarhus Universitets segl

Litteratur mellem Medier

Kort om centeret

De seneste årtiers gennemgribende medieudvikling (ikke mindst digitaliseringen) har medført nye vilkår for litteraturen. Gennem flere århundreder har litteraturens status som en skrift- og bogbåren kunstart haft et skær af selvfølgelighed over sig, men fremkomsten af de nye medier har rokket ved selvfølgeligheden og synliggjort litteraturens status som et mediebetinget kulturelt udsagn. Medieforandringerne har dermed gjort det muligt at se på det litterære kredsløb med nye øjne og har skabt et behov for at undersøge, hvordan litteraturens semantiske, materielle, brugsmæssige og institutionelle niveauer forandrer sig i samspil med nye medier. En undersøgelse af litteraturens status og funktion i en medialiseret tidsalder må nødvendigvis gå på tværs af faggrænser, og med afsæt i Aarhus Universitets litteratur-, medie- og informationsvidenskabelige miljøer danner pilotcenteret ramme om en interdisciplinær gentænkning og genbeskrivelse af et på én gang gammelt og splinternyt genstandsfelt: Litteraturen mellem medier.