Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LexicoNordica 13, 2006

 • Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren: Historiske ordbøger

Tematiske bidrag

 • Lars S. Vikør: Dei diakrone spekta ved Norsk Riksmålsordbok og Norsk Ordbok
 • Henrik Andersson: ODS - træk af en historisk ordbogs historie
 • Birgit Eaker: Historisk lexikografi i praktiken. Om momentordningen i SAOB
 • Anki Mattisson: Genusperspektiv på SAOB:s källor
 • Christopher Sanders: Ordbog over det norrøne prosasprog som en historisk ordbog
 • Merete K. Jørgensen: Gammeldansk Ordbog - fortid og fremtid
 • Riitta Palkki: Ordbok över äldre finskt skriftspråk
 • Ulrika Djärv: Lemma(re)konstruktion i K.F. Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket
 • Henrik Hovmark: Ømålsordbogen mellem synkroni og kiakroni
 • Sv. Eeegholm-Pedersen: Holbergordbogen - en nordisk forfatterskabsordbog

Ikke-tematiske bidrag

 • Satu Tanner: En dokumentation av det karelske språket

Recensioner

 • Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog: en ordbog for lingvister!
 • Henning Lorentzen & Lars Trap-Jensen: Den Danske Ordbog: en ordbog for eksperter, godtfolk og almindeligt interesserede. Svar til Henning Bergenholtz/Vibeke Vrang
 • Erla Hallsteinsdóttir: I ordenes store verden
 • Jón Hilmar Jónsson: Kommentar til anmeldelsen I ordenes store verden
 • Tor Erik Jenstad: ODS-Supplement er fullført
 • Lars-Gunnar Larsson & Anki Mattisson: En efterlängtad och angelägen ordbok
 • Patrick Leroyer: Fra funktionsmultiplikation till funktionsreduktion - om revision af Blinkenberg & Høybye-ordbøgerne
 • Sven-Göran Malmgren: SAOB ett steg närmare målet
 • Jens Erik Mogensen: Stor TYSK-DANSK ORDBOG (2005) - en kritisk vurdering på grundlag af den moderne metaleksikografi
 • Johan Myking: Norsk Ordbok band 5 (med sideblikk til tidlegare band)
 • Loránd-Levente Pálfi & Johnny Lindholm: Et nyt leksikon om nordisk mytologi
 • Finn Stefánsson: Bemærkninger til Loránd-Levente Pálfi og Johnny Lindholms artikel "Et nyt leksikon om nordisk mytologi"
 • Thomas Troelsgård: Russisk tur-retur - Gyldendals røde ordbøger nu begge veje mellem russisk og dansk