Masterprojekt - Linjen Organisation

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får muligheden for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling inden for linjens fagområde, behandle den ved anvendelse af teorier, metoder og teknikker fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Optagelse på masterprojektet kræver, at du forud har bestået tre fagpakker. To af disse fagpakker skal tilhøre samme specialisering, som du ønsker at skrive projektet inden for, og du opnår dermed titlen Master i it, organisation.

Når du bliver optaget på masterprojektet, vil du få tildelt en vejleder, og i fællesskab aftaler i bl.a. det nærmere emneområde og projektets titel.

Du kan læse mere om masterprojektet på linjen organisation på it-vests hjemmeside.

Ansøgning om optagelse sker ved at klikke på den blå knap til højre. Du skal i forbindelse med din ansøgning uploade dokumentation for fagpakker, som du har bestået på andre universiteter end Aarhus Universitet, og som du ønsker skal indgå i din masteruddannelse.