Ph.d.-forsvar: Teresa Østergaard Pedersen

Eigi Einhamr. Om jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form i norrøn visuel kultur

21.11.2017 | Betina Ramm

Dato tor 07 dec
Tid 13:15 16:15
Sted AU, Matematisk Auditorium D2, bygn. 1531, lok. 119, Ny Munkegade 118, Aarhus C

 

 

 

 

 

 

 

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor emeritus Anders Troelsen, Institut for Kommunikation og Kultur Kunsthistorie, Aarhus Universitet (formand for udvalget)
  • Professor Lotte Hedeager, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Norge
  • Docent Ing-Marie Back Danielsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, Sverige 

Hovedvejleder:

  • Lektor Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Institut for Kommunikation og Kultur, Kunsthistorie, Aarhus Universitet 

Medvejleder:

  • Prof. Dr. Klaus Müller-Wille, Abteilung für Nordische Philologie, Universität Zürich, Schweiz

Projektet er samfinansieret af:

  • Ny Carlsbergfondet
  • Museum Jorn
  • Kulturministeriets Forskningspulje
  • Faculty of Arts, Aarhus Universitet

 

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Institutsekretær Anne Overballes kontor, Institut for Kommunikation og Kultur, bygning 1580, lokale 335, Langelandsgade 139, Aarhus C

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne

Efter forsvaret er Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet vært ved en reception.

 

 

Ph.d.-forsvar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi