Fratrædelsesforelæsning v/ Hans Hauge

Fra Alan Sillitoe til Martin Heidegger

15.01.2017 | Maja Haugstrup From Andersen

Dato fre 24 feb
Tid 15:00 16:00
Sted

Nordiske Studier