Aarhus Universitets segl

Kvalitativ analyse af it og organisation

Fagpakke på linjen organisation

Opdateret

I en dynamisk og foranderlig verden udfordres og udvikles organisationer konstant i forbindelse med innovation, forretningsudvikling, digitalisering, data, disruption osv. Forudsætningen for succesfuld og bæredygtig organisationsudvikling med it er at kunne navigere i den kompleksitet ved at identificere relevante problemstillinger, designe og udføre undersøgelser samt at kunne fremstille og diskutere resultaterne.

Denne fagpakke introducerer til kvalitativ metode og analyse af moderne organisationer som komplekse størrelser og giver et kvalitativt mindset til at forstå disse problemstillinger.

Du vil opnå erfaring med at designe og udføre kvalitative undersøgelser af organisationer og it-mæssige problemstillinger baseret på teorier om organisationer som komplekse netværk af sociale, teknologiske og materielle forhold.

Målgruppe: Opdateret

Personer, der har brug for at forstå organisatoriske og it-mæssige problemstillinger til bunds fx i forbindelse med innovation, forretningsudvikling, organisationsforandring og digitalisering.

Adgangskrav

Linjen interaktionsdesign og multimedier

Ansøgere til linjen i organisation og linjen i interaktionsdesign og multimedier skal have gennemført mindst:

  • en akademisk bacheloruddannelse eller
  • en professionsbacheloruddannelse eller
  • en mellemlang videregående uddannelse eller
  • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Erhvervserfaring

Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring optjent efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjen i Organisation, at du skal have beskæftiget dig med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

 

 

Undervisningsdatoer

Foreløbige undervisningsdatoer for foråret 2023:

  • 2. februar
  • 3. februar
  • 24. februar
  • 24. marts
  • 21. april
  • 12. maj

Datoerne er med forbehold for ændringer. Studerende skal løbende holde sig orienteret på Timeplaner eller Brightspace for aktuelle datoer.

For datamatikere

Hvis du er datamatiker og ønsker at kvalificere dig til optagelse på masteruddannelsen i it, linjen organisation, vil fagpakken Kvalitativ analyse af it og organisation være obligatorisk som den ene af to fagpakker, der skal indgå som brobygningsforløb.

Du kan læse mere om brobygning for datamatikere her.

Brobygning/valgmodul

Brobygning/Valgmodul

Kvalitativ analyse af it og organisation kan bruges som brobygning, hvis du er datamatiker og ikke opfylder adgangskravene til Master i it. Du kan læse mere om brobygning her.

Kvalitativ analyse af it og organisation kan også bruges som valgfrit modul, hvis du fx allerede har taget fagpakker på linjerne Softwarekonstruktion eller Interaktionsdesign og multimedier. Du kan læse mere om master i it's opbygning her

Endelig kan Kvalitativ analyse af it og organisation bruges som et enkeltfag uden at lade det indgå i en hel masteruddannelse.

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Video om fagpakken

Hør tidligere underviser Lars Bo Andersen fortælle om fagpakken. 

Hør Henrik Fjorback, der har læst fagpakken, fortælle om sit udbytte.