Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle

Fagpakke på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Denne fagpakke giver dig en grundlæggende teoretisk, metodisk og praktisk viden om digitale spil, spilbaseret læring og spildesign i forhold til konkrete kontekster og hands-on aktiviteter og projekter. Sigtet er, at du bliver rustet til at fungere som ressourceperson i forhold til anvendelsen af spil i organisationer, institutioner, virksomheder eller i andre formelle/uformelle læringskontekster. Fagpakken er i høj grad anvendelses- og projektorienteret, idet du har mulighed for at arbejde praktisk, innoverende og kreativt i egen praksis og med egne identificerede problemstillinger med fokus på, hvorledes digitale spil, spilbaseret læring og spildesign kan spille ind i og virke produktivt i forhold til disse.

Målgruppe:

Personer fra computerspilsbranchen, undervisnings-, kommunikations-, design- og kulturbranchen samt virksomheder eller personer i det hele taget, der ønsker indsigt i og ideer til, hvordan man kan arbejde analytisk og konkret med digitale spil, spilbaseret design og spildesign i det daglige.  

Du kan tilmelde dig fagpakken uden at blive indskrevet på hele masteruddannelsen. 

Adgangskrav

Linjen interaktionsdesign og multimedier

Ansøgere til linjen i organisation og linjen i interaktionsdesign og multimedier skal have gennemført mindst:

  • en akademisk bacheloruddannelse eller
  • en professionsbacheloruddannelse eller
  • en mellemlang videregående uddannelse eller
  • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Erhvervserfaring

Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring optjent efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjen Interaktionsdesign og multimedier, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

 

 

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.