Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Designthinking og innovative designprocesser

Om fagpakken

Det kræver innovativ ideudvikling at skabe digitale services og produkter, der skaber merværdi for kunden. Denne fagpakke ruster dig til at arbejde nytænkende med brugerinvolvering, problemløsning og design - kerneområderne inden for design thinking.

Fokus i denne fagpakke er at skabe indsigt i feltet design thinking, forstået som designorienterede tilgange til at identificere, håndtere og løse eksisterende udfordringer og se nye og innovative muligheder for at skabe it-produkter og it-baserede services.

Fagpakken har et stærkt procesorienteret fokus, hvor deltagerne mellem seminarerne arbejder med kursets emner og teorier i forhold til cases, de selv har udvalgt fra egen hverdag.

Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt med innovative it-designprocesser. Som en del heraf opnår deltagerne:

 • teoretisk og analytisk viden om innovation og kreativitet i brugercentrerede designprocesser,
 • teoretisk og metodisk viden om design thinking og service design som udgangspunkt for udviklingsprojekter,
 • praktiske kompetencer i forhold til at håndtere enkeltstående design events og et sammenhængende designforløb. 

 

 

 

Målgruppe

Personer, der arbejder med design af it-produkter og -services, herunder interaktionsdesignere, web-designere, informationsarkitekter, it-konsulenter m.fl.

Adgangskrav

Linjen interaktionsdesign og multimedier

Ansøgere til linjen i organisation og linjen i interaktionsdesign og multimedier skal have gennemført mindst:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller
 • en professionsbacheloruddannelse eller
 • en mellemlang videregående uddannelse eller
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Erhvervserfaring

Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring optjent efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjen Interaktionsdesign og multimedier, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

 

 

Undervisningsdatoer

Undervisningsdatoer i efteråret 2021:

 • 2. og 3. september
 • 1. oktober
 • 29. oktober
 • 26. november

Med forbehold for ændringer.

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om støttemuligheder

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Flyer