Aarhus Universitets segl

Samtykkeerklæring

1. Forskningsprojekt om børn og rekreativ frygt samt information om anonymisering

Dit barn inviteres hermed til at deltage i et forskningsprojektet, og vi vil gerne bede om dit samtykke til dels at barnet må deltage i studiet, dels til at vi må behandle barnets data og afgivne svar i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Før du beslutter, om dit barn må deltage i studiet, er det vigtigt, at du forstår, hvorfor forskningen bliver udført, og hvad den består i. Vi beder dig derfor læse følgende information omhyggeligt. Hvis der er noget du er i tvivl om, eller hvis du gerne vil have yderligere informationer, bedes du rette henvendelse til forskerholdet. Alle barnets besvarelser og data afgivet i forbindelse med dette forskningsprojekt vil blive behandlet fortroligt og anonymiseret.

2. Beskrivelse af forskningsprojektets formål og procedure, fordele og ulemper ved medvirken samt mulighed for tilbagetrækning af samtykke

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge børns forventning til og oplevelse af deltagelse i en rekreativ frygt-aktivitet, dvs. en aktivitet der i udgangspunktet er designet til at være både sjov, udfordrende og uhyggelig. Data som indsamles i dette studie vil blive analyseret som en del af et internationalt forskningsprojekt om rekreativ frygt som inkluderer forskere fra Aarhus Universitet, Danmark. Resultaterne forventes at blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter.

I studiet vil vi bede barnet om at udfylde et spørgeskema inden og efter aktiviteten (eventen Viborg Horror Run). Spørgeskemaerne vil bl.a. handle om forventninger til aktiviteten og de faktiske reaktioner som barnet havde under eventet, herunder hvilke følelser barnet forventede og faktisk oplevede samt barnets generelle forhold til ting, der kan forekomme usikre. Spørgeskemaerne indeholder også få spørgsmål om demografiske forhold (fx alder, køn). Barnet vil muligvis også blive udvalgt til at svare verbalt på nogle spørgsmål stillet af en forskningsassistent.

Studiet vil bidrage til en dybere forståelse af rekreativ frygt, og af hvad børn og unge kan få ud af at lege med frygt. Barnet har ret til at trække sig fra studiet på ethvert givent tidspunkt, uden at skulle give en grund herfor. Du har også retten til at trække dit barns data tilbage fra dette studie på ethvert givent tidspunkt, indtil data er fuldt anonymiserede, uden at skulle give en grund herfor. Hvis du ønsker at trække dit barns data tilbage, bedes du skriftligt kontakte forskningslederen (brug e-mail adressen nedenfor).

Under studiet vil vi således indsamle data fra dit barn gennem spørgeskemaer og muligvis interviews angående barnets deltagelse i ”Viborg Horror Run”. Billedmateriale, videomateriale og uddrag af interviews fra arrangementet kan blive brugt i anonymiseret form til videnskabelig formidling og i videnskabelige publikationer. Data kan ligeledes gøres tilgængeligt for andre forskere i anonymiseret format.  

3. Databehandler, forskningsgruppe og forskningsleder

Forskningsteamleder og dataansvarlig: Mathias Clasen (mc@cc.au.dk), Recreational Fear Lab/Aarhus Universitet (www.fear.au.dk)

Andre forskere: Marc Malmdorf Andersen (mana@cas.au.dk); Helen Dodd, University of Exeter (H.Dodd@exeter.ac.uk); Lily FitzGibbon, University of Stirling (lily.fitzgibbon@stir.ac.uk) og Shannon Wake, University of Reading (shannon.wake@reading.ac.uk).

Samtykkeerklæring til indsamling af børns data til forskning - RFL

Afgivelse af samtykke
Klik ”indsend” for at indsende dit samtykke til forskningsteamlederen. Når du klikker ”indsend”, giver du dit samtykke.