Aarhus Universitets segl

Rekreative frygt-aktiviteter blandt børn og unge

Oplysninger om behandling af personoplysninger til deltagere i forskningsprojekter på Aarhus Universitet

Den dataansvarlige

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 31119103

Er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet er ledet af Mathias Clasen, som kan kontaktes på:

 mc@cc.au.dk, (+4587162631/+4530957804)

Jens Chr. Skous Vej 4

building 1481, 436

8000 Aarhus C

Denmark

Databeskyttelsesrådgiver ved Aarhus Universitet

Søren Broberg Nielsen

Databeskyttelsesrådgiver/DPO

dpo@au.dk

Forskningsprojektets titel

Rekreative frygt-aktiviteter blandt børn og unge

Formålet med projektet og behandlingen af dine personoplysninger

Forskningsprojektet undersøger børn og unges forhold til aktiviteter, der både kan være skræmmende og sjove på samme tid.

Takket være din deltagelse, kan vi nu blive klogere på, på hvilken måde, hvor ofte og hvor børn og unge mellem 0-17 deltager i rekreative frygt-aktiviteter. Undersøgelsen bidrager til forskningen ved at forsøge at samle en række adfærdsmæssige kategorier og skabe et mere fuldendt overblik over aktiviteter, som indtil nu i forskningen primært er blevet studeret adskilt.

Denne undersøgelse indsamler personlige oplysninger (dvs. indsamler alder, køn, beskæftigelsesstatus og uddannelsesniveau osv.). Dataene indsamles kun til videnskabelige formål.

Alle dine besvarelser og data afgivet i forbindelse med dette forskningsprojekt vil blive behandlet fortroligt

De pseudonymiserede data er sikkert hostet og opbevares på Aarhus Universitet-forskerserver i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne, indtil dataindsamlingen af undersøgelsen er afsluttet. Dette forventes at ske inden juli 2024 men kan muligvis tage længere tid, så længe det er nødvendigt af hensyn til forskningsformålet.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Det er også muligt, at data udgives i anonymiseret format, så andre forskere kan anvende dem. 

Hvilke personoplysninger behandles i projektet?

I projektet behandles følgende oplysninger om dig som deltager:

☐Navn

☒Alder

☒Køn

☐Oplysninger om helbred

☒Geografi

☒Uddannelse

☒Antal børn i husstanden

☒Barnets/børnenes alder og køn

Anvendelsen af automatiske behandlinger (profilering)

Profilering er en automatisk behandling af dine personoplysninger, fx behandlinger, der er bestemt af en algoritme. Her kan du se, om der indgår automatiske behandlinger af dine personoplysninger.

☐Der anvendes automatisk behandling af personoplysninger.

☒Der anvendes ikke automatisk behandling af personoplysninger.

Hvor længe opbevares dine øvrige personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares på Aarhus Universitet server i pseudonymiseret form indtil juli 2024.

Efter denne dato vil dine personoplysninger blive anonymiseret, overført til Rigsarkivet eller slettet.

Vil personoplysninger blive overladt eller videregivet til andre, fx forskere på andre universiteter?

☒Dine personoplysninger, som er indsamlet til projektet, vil ikke blive videregivet til andre.

☐Dine personoplysninger, som er indsamlet til projektet, vil med deltagerens samtykke blive anvendt i undervisningen af studerende.

Når dine personoplysninger bliver behandlet i et land uden for EU/EØS, vil de data blive overført efter reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger er indhentet fra

☒Fra dig

☐Fra andre* og dig

☐Fra andre*

Vi har ret til at behandle dine personoplysninger efter regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi skal oplyse dig om, hvilke regler, der gælder for vores arbejde med dine personoplysninger.

☒Artikel 6, stk. 1, litra a), som giver Aarhus Universitet ret til at behandle ikke-følsomme personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke

☐Artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a), som giver Aarhus Universitet ret til at behandle følsomme personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke.

☐Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, der giver Aarhus Universitet ret til at behandle dit CPR-nummer med henblik på entydig identifikation.

☐ Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, der giver Aarhus Universitet ret til at behandle oplysninger om strafbare forhold på baggrund af dit samtykke.

Deltagernes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har følgende rettigheder, hvis Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger:

  • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
  • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt".
  • Ret til begrænsning af behandling.
  • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser fx i relation til forskning og offentlig myndighedsudøvelse

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til tilsynsmyndigheden:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby