Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strategi 2014 - 2020

MISSION

Institut for Kommunikation og Kultur har til opgave at levere forskning, forskningsbaseret uddannelse, talentudvikling og videndeling på højeste niveau inden for instituttets brede fagpalet og derigennem bidrage med værdifuld indsigt i menneskelige, kulturelle og sociale udtryks- og handlemåder.

VISION

Institut for Kommunikation og Kultur ønsker med sin strategi at bidrage til Aarhus Universitets ambition om at være et globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Instituttet ønsker at indløse dette mål ved at skabe gode rammer for internationalt anerkendte forsknings- og uddannelsesmiljøer, der på én gang sætter den højeste faglige standard og er i stand til løbende at indløse aktuelle samfundsmæssige behov for forskning, uddannelse og videnudveksling. Instituttet vil udnytte sin brede fagkreds og solide enkeltfagligheder til at levere nyskabende humanistisk forskning, der øger vores evne til at forstå os selv som både kulturbårne og kulturskabende, ved at udvikle instituttets fagområder, indgå i samarbejde med internationale partnere og deltage i tværfaglige forskningsprojekter. Instituttet vil løbende forbedre sine eksisterende uddannelser og udvikle nye, herunder tværfaglige, uddannelser, der modsvarer samfundets behov for nye kompetencer, med henblik på at kvalificere kandidater fra instituttets uddannelser til et i tiltagende grad globalt arbejdsmarked. Bl.a. ved hjælp af digitale medier og innovative læringsformer ønsker instituttet at skabe moderne, inspirerende og interkulturelt orienterede læringsrum, der kan tiltrække talentfulde studerende fra ind- og udland. Instituttet ønsker med sine uddannelser at bibringe alle studerende de handlingskompetencer, evner til kritisk at gennemlyse samfundstendenser og de indsigter i menneskelig betydningsdannelse, der er nødvendige for at gøre en forskel på et arbejdsmarked præget af globalisering. Gennem internationalisering af forskning og uddannelse ønsker instituttet at tiltrække de stærkeste forskningstalenter, der kan begå sig i det internationale forskerfællesskab, og som kan medvirke til at forny instituttets forskningsindsatser.

Strategien for Institut for Kommunikation og Kultur

Her kan du læse den samlede strategi