Aarhus Universitets segl

Gymnasiesamarbejder Tysk og Romanske sprog

Afdeling for Tysk og Romanske Sprog har etableret en ordning, hvor sproginteresserede gymnasieklasser har mulighed for at komme på besøg og få et indblik i, hvordan det er at studere på afdelingens sproguddannelser. Besøgene sker uafhængigt af allerede etablerede arrangementer som U-days og Studiepraktik, hvor gymnasieeleverne kan deltage som privatpersoner.

Under et besøg kan gymnasieeleverne fx få indblik i studielivet gennem en nuværende studerende, høre et fagligt oplæg fra en af afdelingens undervisere, samtale med studerende på fremmedsproget eller få information om uddannelserne af en studievejleder.

Besøget planlægges i dialog mellem gymnasielæreren og undervisere på afdelingen, og tilrettelæggelsen afhænger af, hvad der er mulighed for på afdelingen på det konkrete tidspunkt. Hvis gymnasiet på forhånd har forslag til programpunkter, gør vi naturligvis hvad vi kan for at imødekomme disse ønsker.

Uanset programmets konkrete indhold har vi altid et stort fokus på at give gymnasieleverne tid til at stille spørgsmål til uddannelserne og universitetsmiljøet.

Vi har tidligere haft besøg af bl.a. Vejen Gymnasium og Egå Gymnasium på Spansk, Ikast-Brande Gymnasium og Risskov Gymnasium på Tysk og Silkeborg Gymnasium og Rosborg Gymnasium på Fransk.

Gymnasielærere, som ønsker at komme på besøg med en klasse eller en udvalgt gruppe af sproginteresserede elever på en af sproguddannelserne på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog, bedes kontakte AC-medarbejder Kristoffer Kjersgaard Nohrs på krno@cc.au.dk