Aarhus Universitets segl

Fra studie til job

Et sammenhængende sidste studieår - projektorienteret forløb og speciale hos tre udvalgte virksomheder [2018-2019]

Tilbud til alle 2. semesters kandidatstuderende på Digital design og Informationsvidenskab.

Afdeling for Digital design og Informationsvidenskab har iværksat et pilotprojekt, med det formål, at skabe et sammenhængende sidste studieår for vores kandidater. Fra studie til job er en unik mulighed for længerevarende samarbejde mellem studerende, universitet og virksomhed igennem den studerendes projektorienterede forløb (praktik) og speciale - i alt 9-10 måneder. Igennem forløbet indgår den studerende i virksomhedens arbejdsopgaver og rutiner, i en blanding mellem praktikorienteret erfaring med konkrete opgaver og specialeorienteret fordybelse i et afgrænset emnefelt.

Læs mere om de udvalgte samarbejdsvirksomheder og deres opslag herunder.

Virksomheder

Impact er Nordens førende digitale bureau med fokus på på B2C og B2B digital commerce. De er et konsulenthus, med 135 dedikerede medarbejdere, der arbejder med strategi, implementering af platforme og digital marketing. Impact søger UX- og design praktikanter til strategi, servicedesign, brugerstudier - og tests, prototyping og mockups. Derudover tilbyder de en specialeplads med fokus på Design thinking og co-creation. 

Opslag: UX Praktikant til Impact

Ohmatex udvikler smart material tøj og komponenter til blandt andet ESA astronauter og elitesportsudøvere. De væver eller printer selv deres prototyper, som efterfølgende bliver produceret i større skala hos samarbejdspartnere. Virksomheden er interesseret i en mere dybdegående undersøgelse og brugertests med deres kunder, samt yderligere tests og quality assurance på deres prototyper. Derudover søger de en praktikant til undersøgelse af nye markeder, produkter og behov for deres ydelser og teknologi.

Opslag: UX Design Praktikant

Hos Danske Bank bliver man en del af virksomhedens udviklings- og innovationsafdeling, sammen med et bredt sammensat team lige fra UX- og digitale designere til HR-ansatte og udviklere. Danske Bank søger praktik- og specialestuderende, som brænder for deres arbejde, og som kan se sig selv bidrage til Danske Banks fremtidige innovation. Som specialestuderende bliver man en del af Danske Banks Talentbox, hvor der i øjeblikket bliver arbejdet med blandt andet Blockchain, Customer experience og Digital banking. Der er dog plads til, at man tænker udenfor Talentboxens rammer, med specialeemner udover de givne eller med et mere teoretisk fokus. 

Opslag: UX Designer praktikant & HR and employer branding praktikant

Praktisk info

 • Alle studerende på 2. semester af deres kandidatuddannelse i Digital design eller Informationsvidenskab kan søge
 • Studerende søger igennem virksomhedernes praktik- og specialeopslag
 • Den studerende og virksomheden forpligter sig til samarbejdet, men begge parter har mulighed for at afbryde samarbejdet imellem praktik- og specialeperioden
 • Praktikbesøg: Halvvejs igennem praktikforløbet besøger praktikvejlederen den studerende og praktikinstruktøren i virksomheden. Her tales der om den studerendes opgaver i virksomheden, fokusområder, afrapportering, virksomhedens opfattelse af den studerende og mulighed for et fortsat samarbejde
 • Som afslutning på forløbet inviterer Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab virksomheder, studerende samt vejledere til et evalueringsmøde for at beskrive det konkrete forløb og sparre om, hvordan fremtidige forløb kan optimeres. Beskrivelsen vil efterfølgende blive formuleret som en case, og blive del af “fra studie til job” projektets portefølje.

 


Ved spørgsmål om forløbet kontakt: Morten Breinbjerg

Deadlines

 • 1.-5. maj: Tilmelding til projektorienteret forløb, valg af specialeemne og vejleder
 • August/september: Projektorienteret forløb påbegyndes (efter aftale mellem virksomhed og studerende)
 • Oktober: Praktikbesøg
 • 2. december: Projektorienteret forløb afsluttes
 • Medio december: Specialeforberedende kursus og aflevering af porteføljeopgave
 • 1. Januar: Speciale påbegyndes
 • 1. Juni: Speciale afleveres
 • 30. Juni: Sidste frist for bedømmelse af speciale

Pilotprojektet vil:

 • Skabe tættere samarbejde mellem universitet og erhverv
 • Bygge bro mellem de studerendes sidste to semestre, hhv. praktik og speciale
 • Give den studerende bedre forudsætninger for fordybelse i virksomhedens opgaver
 • Understøtte arbejdsparathed og få nyuddannede hurtigere i arbejde
 • Give virksomheder mulighed for at have studerende tilknyttet i 9 mdr. modsat de normale 4 mdr. under praktik
 • Give virksomheder bedre mulighed for at rekruttere højtuddannede medarbejdere
 • Indgå i dialog med virksomheder i forhold til uddannelseskompetencer og employability