Aarhus Universitets segl

Erhvervs-ph.d.

Få forskningen ind i virksomheden

Et erhvervs-ph.d.-projekt er et treårigt, erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på ph.d.-ordningen på Aarhus Universitet. Innovationsfonden financierer en del af virksomhedens udgifter til den studerendes løn og rejseaktivitet og universitetets udgifter til projektet. Den studerende bruger al sin arbejdstid på projektet og deler som udgangspunkt tiden ligeligt mellem virksomheden og universitetet. Projektets længde svarer til uddannelsens længde, som i Danmark er på tre år.

 

Hvad er gevinsten?

Virksomheden

Virksomheden får en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket relationerne til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet.

Den studerende

Projektet giver den erhvervs-ph.d.-studerende mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse.

Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Afdelingen får styrket relationerne til erhvervslivet, og der skabes samtidig grobund for ny forskning.

Hvem kan deltage?

Et erhvervs-ph.d.-projekt omfatter en virksomhed, et universitet og en erhvervs-ph.d.-studerende og skal betragtes som et samarbejde. Parterne skal lave en fordeling af den studerendes tid, der er hensigtsmæssig for projektet og sikrer tilknytning til både universitet og virksomhed.

Virksomheden

Det er et krav, at virksomheden er i den private sektor, tilbyder vejledning og har økonomi og faciliteter til at køre projektet under hele forløbet (læs mere om krav til virksomheden under Innovationsfondens retningslinjer - PDF view).

Den studerende

En erhvervs-ph.d.-studerende skal have en projektrelevant kandidatuddannelse og have mindst 10 i karakter for speciale/ afgangsprojekt. Den studerende er ikke nødvendigvis en nyuddannet kandidat fra vores afdeling, men det kan også være en af jeres ansatte, som har interesse i en forskeruddannelse. (læs mere om krav til den studerende under Innovationsfondens retningslinjer - PDF view).

Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Universitetet udpeger en vejleder, der skal samarbejde med den studerende og virksomheden om projektets og uddannelsens gennemførelse. Universitetsvejlederen har ansvaret for den forskningsfaglige vejledning af den studerende.

Hvordan søger I?

I praksis er det Innovationsfonden, der administrerer erhvervs-ph.d.-ordninger. De giver tilskud til den ph.d.-studerendes løn, og universitetet får dækket udgifterne til blandt andet vejledning. Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet og den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele projektet. Få ideer til hvordan I som virksomhed kan finde en kandidat her (link til underside på Innovationsfondens hjemmeside).

I en ansøgning til Innovationsfonden skal virksomheden beskrive erhvervs-ph.d.-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. En virksomhed og et universitet kan søge uden en konkret erhvervs-ph.d.-kandidat. Hvis ansøgningen godkendes, skal parterne finde en kvalificeret kandidat indenfor seks måneder (krav pr. 2018). Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne.

Kontakt til afdelingen

Er I interesseret i at høre mere om, hvad Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab tilbyder i forbindelse med forskeruddannelse og vejledning, er I velkomne til at kontakte Morten Breinbjerg på afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk