Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde mellem forskningsenheder

Tværfaglighed og synergi

Der er allerede et spirende samarbejde mellem de nævnte forskningsenheder. Disse tværfaglige aktiviteter kan med fordel videreudvikles og styrkes – bl.a. med henblik på udviklingen af nye forskningsprojekter og -ansøgninger.

Konkrete eksempler på temaer, der udforskes på tværs af hovedområder:

Mennesker og informationsteknologi

Science & Technology Studies (STS)

Digital æstetik & kultur

Interaktions-design

Science & Technology Studies (STS)

Udvikling af kernefaglighed

 

Digital Æstetik

Overvågningsteknologiers samfund, kultur og æstetik

Kroppen og sansningens rolle i IT

Udvikling af kernefaglighed

 

Interaktions-design

Design af IT i arbejdssammenhænge (eksempelvis sundhedssektoren)

’Deltagelse’ i interaktions teknologi (Participatory Information Technology, PIT)

Digital kunst, design og kultur i byrum

Nye former for brugerdrevne design- og innovations-praksisser

IT designpraksisser i kultur/ kunstproduktion

Udvikling af kernefaglighed