Aarhus University Seal

Paul Diderichsen's bibliography

Bibliography of Paul Diderichsen’s works 1928-1968

The following bibliography of Paul Diderichsen’s printed works (only a few stenciled mss. are included).  

Bibliografi over Paul Diderichsens trykte arbejder, (kun ganske enkelte stencilerede mss. medtaget). Made by Clara Johansen with Eli Fischer-Jørgensen.

 

Abbreviations:

PD: Paul Diderichsen

BCLC: Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague.

TCLC: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague.

 

1928. [Review in German]. Leopold Magon: Ein Jahrhundert geistiger und literarischer Beziehungen zwischen Deutschland und Skandinavien 1750-1850, Erster Band: Die Klopstockzeit in Dänemark, Johannes Ewald. Dortmund, 1926. Euphorion, 29: pp. 282-89.

 

1930. [Review]. Anker Jensen: Studier over H.C. Andersens Sprog. Haderslev, 1929. Danske Studier 1930, pp. 169-74.

 

1931. Lip – liude, Loe – lojen, Lolk – louvere, Loyal – luevarm. Ordbog over det danske Sprog, XII.

 

1932. Lyt – Læer, Mas – Mechanismus, Membran – menløs. Ordbog over det danske Sprog, XIII.

 

1933a. [Editor]. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1933-1950 (København 1934-51) (ed.: PD).

 

1933b. Mie – mimse, Mine – mire, Mos – Mosør, Mærl – Møjsommelighed, naae – Nasturtie, Nik – nodre, Nu – nuværende. Ordbog over det danske Sprog, XIV.

 

1934a. nøjagteligen – Okultis, opride – Opsømning, Os – Ovation. Ordsprog over det danske Sprog, XV.

 

1934b. Om Brugen af det sammenfattende þa i østnordisk Lovsprog. Studier tilegnede Verner Dahlerup, 1934, pp. 92-101. Også i Danske Folkemaal, 8: pp. 92-101 (appendix), og Sprog og Kultur, 3: pp. 92-101 (appendix).

 

1935a. Texthistoriske Bemærkninger til Reuelaciones Sancte Birgitte. Acta Philologica Scandinavica, 10: pp. 232-49.

 

1935b. Rektor Krarup paa Katederet. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 13: p. 2.

 

1936a. Pal – palæpudset, Piccolo – Pikør, P-Maal – polær, pro – Propøl. Ordbog over det danske Sprog, XVI.

 

1936b. Prolegomena til en metodisk dansk Syntax. [Med udgangspunkt i Ries’ Sætningsdefinition; se J. Ries: Was ist ein Satz? Prag, 1931]. Forhandlinger paa det ottende nordiske Filologmøde i København 1935, s. 41-46. Also in 1966b, pp. 21-24.

 

1936c. Om ortografiske Systemer og Lydsystemer i Gammeldansk. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1935, pp. 2-4.

 

1936d. [Autoreferat]. Diskussionsindlæg i anledning af C.A. Bodelsens meddelelse 14/11-1935: The Expanded Tenses in Modern English. BCLC 1935, p. 12.

 

1936e. Filologisk Litteraturforskning. [In honour of Harry Andersen: Studier i Johannes V. Jensens Lyrik. Verseteknik, Sprog og Stil, I. 1936]. Danske Studier 1936, pp. 173-78.

 

1937a. [Publisher]. Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter (udg.: PD). Published for Universitets-jubilæets danske Samfund, 3 vol.: nr. 292, nr. 310 and nr. 314. København, 1931-37. LXIV + 424 s.

 

1937b. [Editor]. Fra Rask til Wimmer: Otte Foredrag om Modersmaalsforskere i det 19. Aarhundrede. Udgivne af Selskab for nordisk Filologi. –PD: Forord, pp. 1-6. Kronologisk oversigt over de i Foredragene nævnte sprogvidenskabelige Arbejder, pp. 135-41.

 

1937c. Pug – pulvret, Raf – raltet, Rek – Remværk, Rid – ridt, Rom – Rorviser. Ordbog over det danske Sprog, XVII.

 

1937d. Til St. Hansaften-Spil. Danske Studier 1937, pp. 179-81.

 

1937e. Om den danske Sætnings Struktur. Selskab for nordisk Filologi Aarsberetning for 1936, pp. 5-6.

 

1937f. Selskab for nordisk Filologi 1912-37 (Selskab for germansk Filologi 1897-1912). Selskab for nordisk Filologi, København. 15 s.

 

1937g. Niels Rudolph Gade. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 15: pp. 33-35.

 

1938a. Karl Bühlers Sprachtheorie. BCLC 1936-37, 3: pp. 10-11.

 

1938b. Über das unpersönliche und das relative der im Dänischen. Ibid., pp. 19-22.

 

1938c. Probleme der altdänischen Orthographie. Acta Philologica Scandinavica, 12: pp. 116-69.

 

1939a. Ræ – rækværk, Saison – Salsværelse, separate – Sibøtte, Sie – Sigde, I. Sin – III. Sin. Ordbog over det danske Sprog, XVIII.

 

1939b. Om Pronominerne sig og sin. Acta Philologica Scandinavica, 13: pp. 1-95.

 

1939c. Akcent – Synkope – Omlyd. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1937-38, pp. 5-7. Also in 1966b, pp. 27-29.

 

1939d. [Review]. Otto Jespersen: Analytic Syntax, 1937. Acta Linguistica, 1: pp. 200-205.

 

1940a. skioue – skizzere, Sko – skoldvarm, Skoling – Skoute, Skryd – skrævs. Ordbog over det danske Sprog, XIX.

 

1940b. Barnmynd og arfbet. En retsfilologisk Undersøgelse. Arkiv för nordisk filologi, LV: pp. 297-315.

 

1940c. Realitet som grammatisk Kategori. Nysvenska Studier, 1939, XIX: pp. 69-91. Also in 1966b, pp. 31-46.

 

1940d. Kingos Salmer i Nutidens Kirkeliv. Kristeligt Dagblad, 28/1-1940.

 

1941a. [Dissertation]. Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks. 252 s. Universitets-jubilæets danske Samfund, Skr. Nr. 327. Acta Philologica Scandinavica, 15: pp. 1-252.

 

1941b. Slap – Slavver, slinde – slive, sno – Snovægt, Snæbber – snøvse, Son- – Sorrig.  Ordbog over det danske Sprog, XX.

 

1941c. [Autoreferat]. Contribution in honour of Serge Karcevski’s message 22/2-1940: Deux proposition dans une même phrase. BCLC, 1939-40, VI: pp. 8-9.

 

1941d. [Autobiography]. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1941, pp. 142-44.

 

1941e. Fremskridt i Sproget. [In honour of Otto Jespersen: Efficiency in Linguistic Change. København, 1941]. Kristeligt Dagblad, 2/7-1941.

 

1941f. En nordisk Filolog af stort Format. Marius Kristensen til Minde. Kristeligt Dagblad, 5/11-1941.

 

1943a. Spin – Spindstof, Spot – Spret, Sprinkel – Sprogøre, Spøg – spøtte, Stang – starve, Staude – Stearinlys, Stim – stivøjet. Ordbog over det danske Sprog, XXI.

 

1943b. Mindeord over Professor Viggo Brøndal. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1942, pp. 3-4.

 

1943c. [Review]. J. Fourquet: L’ordre des éléments de la phrase en germanique ancien, Paris, 1938. Acta Linguistica, 1942-43, 3: pp. 57-61.

 

1943d. [Review]. In memoriam Kr. Sandfeld. Kristeligt Dagblad, 27/2-1943.

 

1943e. Viggo Brøndal. 1887-1842. Gads danske Magasin, 37: 84-97.

 

1943f. [Review]. Kampen om Sproget. [Om Otto Jespersen: Sproget. Barnet – Kvinden – Slægten, 1941; Vilh. Grønbech: Sprogets Musik, 1943; Viggo Brøndal: Essais de Linguistique générale, 1943]. Ibid., pp. 502-20.

 

1943g. Jens Høysgaard. Berlingske Aftenavis, 15/12-1943. Also in 1964b, pp. 11-19.

 

1944a. Dansk Grammatik. I. Ordlære. II. Syntax. [København 1942-44]. 267 s. Stencilled.

 

1944b. Stosbræt – Straavæv, Stræb – strævsom, Stub – studsøret, Stæs – støbsætte, Su – Suffløse, Sus – Suverænitet, Svee – svemme. Ordbog over det danske Sprog, XXII.

 

1944c. »Nordisk Målstræv«. Påkrævet? Gennemførligt? Lønsomt? Nordisk tidskrift utgivet av Letterstedska Föreningen, XX: pp. 529-37.

 

1944d. Perfektparticipium – Supinum – Verbaladjektiv i Dansk og Svensk. Festskrift till Jöran Sahlgren, pp. 263-83. Arkiv för nordisk filologi, LVIII: pp. 263-83.

 

1944e. [Review]. Karl Gustav Ljunggren: Adjektivering av substantiv i svenskan, 1939, og Objekt och adverbial, 1942. Arkiv för nordisk filologi, LIX: pp. 297-311.

 

1944f. [Review]. Fra Fortolkning til Eksistenskritik. [Emil Frederiksen: Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Gullberg. Essays. 1944]. Gads danske Magasin, 38: pp. 465-75.

 

1944g. Mindeord over Professor Otto Jespersen. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1943, København, pp. 3-4.

 

1944h. Wimmer, Ludvig F.A. Dansk biografisk Leksikon XXVI: pp. 35-45.

 

1944i. Wiwel, H.G. Ibid., pp. 184-88.

 

1944j. Arnholtz, Arthur. Dansk biografisk Leksikon, XXVII (supplement): pp. 33-34.

 

1944k. Hansen, Aage. Ibid., pp. 245-46.

 

1944l. Moltke, Erik. Ibid., pp. 385-86.

 

1944m. [Op-ed]. Grammatikkens Sjæl. Berlingske Aftenavis, 8/2-1944. Also in 1964b, pp. 20-27.

 

1944n. [Op-ed]. »Nordisk Målstræv«. Berlingske Aftenavis, 3/1-1944.

 

1944o. [Op-ed]. Sprogavl og Sprogværn. Berlingske Aftenavis¸ 9/8-1944. Also in 1964b, pp. 28-34, and Frisprog, Riksmålsbevegelsens avis, 20/3-1965.

 

1944p. [Op-ed]. Skal vi tale Nordisk? Berlingske Aftenavis, 29/8-1944.

 

1944q. [Op-ed]. Nyt fra dansk Dialektforskning. [In honour of Anders Bjerrum: Fjoldemålets Lydsystem, 1944]. Berlingske Aftenavis, 22/9-1944.

 

1944r. [Op-ed]. Lærkesang over Slagmarker. Berlingske Aftenavis, 17/11-1944. Also in 1964b, 76-82.

 

1944s. [Review]. Det ny Testamente paa moderne Dansk. [Det nye Testamente gengivet af danske Digtere. København, 1944]. Berlingske Tidende, 2/12-1944.

 

1944t. Biskop Hoffmeyers Oversætterprincipper. Berlingske Tidende, 12/12-1944.

 

1945a. Thomas Kingo: Samlede Skrifter. (udg.: Hans Brix, F.J. Billeskov Jansen og PD). København, 1939-45.

 

1945b. Runer og runeforskning i nordisk belysning. [I anledning af det nye danske runeværk]. Nordisk tidskrift utgivet av Letterstedska Föreningen, XXI: pp. 319-34.

 

1945c. [Review]. Aage Hansen: Peder Syvs danske Ordsprog, 1944, Ibid., 266.

 

1945d. Dansk Sætningsanalyse. Dens Formaal og Metode. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, Nr. 1, juni 1945. 8 s.

 

1945e. Intelligensen og Samfundet. [I anledning af Hal Koch: De intellektuelles forpligtelse. Gads danske Magasin, 39: pp. 73-79 og Theodor Geiger: Intelligensen. De andligt skapandes uppgift och öde i samhället. Stockholm, 1944]. Gads danske Magasin, 39: pp. 282-97.

 

1945f. [Op-ed]. Reaktionær Æstetik. [In honour of Strawinsky: Mit Livs Historie, 1943]. Berlingske Aftenavis, 16/1-1945.

 

1945g. [Op-ed]. Sprogvidenskaben og den almene kultur. [In honour of Johannes Smith: Verber og Kvinder, 1944]. Berlingske Aftenavis, 12/3-1945.

 

1945h. [Op-ed]. Norden og Kontinentet. [In honour of Fritz Askeberg: Norden och kontinenten i gammal tid. Studier i forngermansk kulturhistoria, 1944]. Berlingske Aftenavis, 28/5-1945.

 

1946a. Elementær dansk Grammatik. København. XVI + 299 s., see 1944a.

 

1946b. Syramme – Systue, Tane – Tapventil, Te – Teglværk, Tesalon – Tibold, tie – Tikæmper, Tip – Tiøre. Ordbog over det danske Sprog, XXIII.

 

1946c. [Autoreferat]. Indledning til Diskussionen om den sprogteoretiske Situation i lingvistisk og erkendelsesteoretisk Belysning. [In honour of Louis Hjelmslev: Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse, 1943]. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1944-45, pp. 5-7.

 

1946d. Poetisk og prosaisk Sætningsbygning i nordisk Middelalderlitteratur. Ibid., p. 15.

 

1946e. Heltesværd og Rævemoral. [In honour of Carl Roos: Homo Sum. København, 1946]. Gads danske Magasin, 40: pp. 629-40. Afsluttende spørgsmål til Professor Carl Roos. Ibid., pp. 649-50.

 

1946f. Antigone. Bladet København, 13/10-1946.

 

1947a. [Editor]. Det første Nordistmøde i København 24.-26. Jan. 1946 (ed.: [with:] Poul Andersen og Johs. Brøndum-Nielsen). 132 s.  Also in Acta Philologica Scandinavica, XIX: pp. 1-132. – By PD: Maal og Midler i Nutidens nordiske Filologi. Indledning, pp. 62-77. Also in 1966b, pp. 80-93. Afsluttende Bemærkninger, pp. 89-96. Also in 1966b, pp. 93-94. Diskussionsindlæg om: Fælles Retningslinier for Undervisningen i nordisk Filologi ved de nordiske Universiteter, p. 119.

 

1947b. [Review]. Chr. Westergaard-Nielsen: Laaneordene i det 16. Aarhundredes trykte islandske Litteratur. Bibliotheca Arnamagnæana VI. København 1946. Arkiv för nordisk filologi, 62: pp. 280-86.

 

1947c. Godt og daarligt Sprog. Ledetraad ved Folkelig Universitetsundervisning, Nr. 212, udgivet af Folkeuniversitetsudvalget, 4 s. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1965, 3: pp. 129-36.

 

1947d. Humanistisk Videnskab. Gads danske Magasin, 41: pp. 466-81. Also in 1964b, pp. 50-75.

 

1947e. [Kronik]. Med Stort eller lille? Berlingske Aftenavis, 7/1-1947.

 

1948a. Træl – Træner, Tænd – tænkværdig. Ordbog over det danske Sprog, XXIV.

 

1948b. Scandinavian Philology. The Humanities and the Sciences in Denmark during the Second World War, pp. 128-38.

 

1948c. [Review]. Ernst Cassirer: An Essay on Man, An Introduction to a Philosophy of Human Culture, 1944. Theoria. A Swedish Journal of Philosophy and Psychology, 14: pp. 100-103.

 

1948d. Fremstillingsøvelser i alle fag. Gymnasieskolen, 31: pp. 557-58.

 

1948e. Europæisk Universitet i Alperne. Gads danske Magasin, 42: pp. 571-58.

 

1948f. [Op-ed]. Middelalderens Love i Nutidsbelysning. [In honour of Danmarks gamle Love ved Erik Kroman og Stig Iuul. 1945-48]. Berlingske Aftenavis, 5/4-1948.

 

1948g. [Op-ed]. Modersmaal og Folkeoplysning. Berlingske Aftenavis, 30/4-1948.

 

1948h. [Op-ed]. Filologerne og Modersmaalet. Berlingske Aftenavis, 30/9-1948.

 

1949a. Morpheme Categories in Modern Danish. Recherches structurales 1949. Interventions dans le débat glossématique. Publiées à l’occasion du cinquantenaire de M. Louis Hjelmslev. TCLC, 5: pp. 134-35. Also in 1966b, pp. 148-68.

 

1949b. Réponse à question III. «Peut-on poser une définition universellement valable des domains respectifs de la morphologie et de la syntaxe?». Actes du sixième congrès international des linguists (Paris), pp. 276-79.

 

1949c. [Resumé in French]. Realitet som grammatisk Kategori, 1940 (nr. 32): Ibid., pp. 131-32.

 

1949d. Danish Pronunciation. [Key to Grammophone Record, written for the American Graduate School in Denmark]. 19 s.

 

1949e. Liv og Tanke. [In honour of F.J. Billeskov Jansen: Inderlighed og Klarhed. Tolv Essays, 1948]. Gads danske Magasin, 43: pp. 21-31.

 

1949f. Vestlig videnskab bag jerntæppet. Ibid., pp. 96-101.

 

1949g. Nutidsdansk. [In honour of Kaj Bom: Slang – argot – jargon, 1948, og Erling Rehling: Skriftlig Form, 1948]. Ibid., pp. 233-44.

 

1949h. Sprogvidenskab og humanisme [with:] Povl Johs. Jensen. Ibid., pp. 360-84. – By PD: Nye perspektiver i sprogvidenskaben, pp. 367-74, og diskussionsindlæg, pp. 375-83.

 

1949i. [Excerpts from trolletale, 14/1-1949]. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 27: pp. 1-3.

 

1949j. [Op-ed]. Nekrolog over et tidsskrift. Berlingske Aftenavis, 18/2-1949. Also in 1964b, pp. 83-91.

 

1949k. [Op-ed]. Studium og Undervisning. Berlingske Aftenavis, 1/4-1949.

 

1949l. [Op-ed]. Sprog og algebra. Berlingske Aftenavis, 1/10-1949.

 

1950a. Essentials of Danish Grammar. [Written for the American Graduate School in Denmark]. 32 s. Stencilled.

 

1950b. Grammatik, komma og genfortælling. GKL. Medlemsblad for Gentofte Kommunlærerforening, 14: pp. 96-97.

 

1950c. Forslag til honorering af professorers videnskabelige sekretærhjælp. Videnskabsmanden, 4: pp. 31-32.

 

1951. Carlsberg-fondets jubilæum [with:] Niels Arley, Johannes Brøndsted, Torben Lund og Magnus Degerbøl. Videnskabsmanden, s. 5: 52.

 

1952a. Valhal – Valmuld. Ordbog over det danske Sprog, XXVI.

 

1952b. De tre hovedarter af grammatisk forbindelse. Bidrag til en analyse af lingvistikkens metasprog. Festskrift til L.L. Hammerich på tresårsdagen den 31. juli 1952, pp. 89-104. Also in 1966b, pp. 193-209.

 

1952c. Nordisk Sommer Universitet. Nordisk Sommer Universitet 1951. Årsagsproblemet. (Moderne Videnskab. Orientering og Debat I), pp. 7-9.

 

1952d. Strukturelle og historiske synspunkter inden for sprogvidenskaben. Ibid., pp. 188-95.

 

1952e. Sprogvidenskab. Ibid., pp. 260-62.

 

1952f. M. Hammerich et ses méthodes. [In honour of L.L. Hammerich: Les glossématistes danois et leurs méthodes. Acta Philologica Scandinavica]. Acta Philologica Scandinavica, 21: pp. 87-97.

 

1952g. Dernière réponse à M. Hammerich. Ibid., pp. 102-104.

 

1952h. Sprog og Livssyn [with:] H.V. Brøndsted og Povl Bagge. Videnskab og Livssyn (Mennesket i Tiden VIII), pp. 9-38.

 

1953a. Danish Pronunciation. [Key to Grammophone Record, written for the Danish Graduate School for Foreign Students]. 2. revised ed. 20 s. See 1949d.  

 

1953b. Bidrag til en analyse af det danske skriftsprogs struktur. Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning for 1951-52, pp. 6-22. Also in 1966b, 11: pp. 169-88.

 

1953c. Svar på Anders Wedbergs Kritiska reflexioner över några grundbegrepp i den Hjelmslevska »glossematiken« (reconstructed and elaborated on certain points). Semantiske problemer. Innledningsforedrag og diskusjonsreferater fra Krets 5, Nordisk Sommeruniversitet, 2. sesjon, Ustaoset 1952. Oslo, pp. 46-53. Stencilled.

 

1953d. [Resumé]. Diskussionsindlæg om Isomorfin mellan språkligt uttryck och innehåll. Nordisk Sommer Universitet 1952. Menneske og miljø. (Moderne videnskab. Orientering og debat II), pp. 176-77.

 

1953e. Bedømmelse af den nordisk-filologiske prisafhandling for 1952 [with:] Poul Andersen: »Ordaccent (herunder stød) i en dansk dialekt«. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af universitetets årsfest november 1953, pp. 227-30.

 

1953f. Betænkning om videnskabelig rekrutering i Danmark [with:] Niels Arley. Videnskabsmanden, 7: pp. 6-8.

 

1953g. F.B.V.A.s betænkning om videnskabelig rekrutering [with:] Niels Arley. Ibid., pp. 38-40.

 

1953h. [Op-ed]. Retskrivnings-kineseri og karakterreguladetri. Politiken, 10/6-1953.

 

1954a. [Indlæg i indledende diskussion om] Vetenskapens funktion i samhället. Nordisk Sommer Universitet 1953. Vetenskapens funktion i samhället. (Moderne videnskab. Orientering og debat III), pp. 31-35.

 

1954b. Semantiske problemer i logik og lingvistik. Ibid., pp. 248-78. Also in 1966b, pp. 215-44.

 

1954c. Diskussionsindlæg i anledning af Kaj Boms foredrag 24/9-1953 om planerne for en ordbog over det ældste danske sprog. Referat ved selskabets sekretær. Selskab for norfisk Filologi. Årsberetning for 1953, pp. 7-9.

 

1954d. Erkendelse og afgørelse. Om ordet »ansvar« i forkyndende sprog. [In honour of K. Olesen Larsen: Videnskaben og mennesket. København 1954]. Perspektiv, 1(8): pp. 18-25.

 

1954e. Accessionskatalog på en ny måde. Videnskabsmanden, 8: pp. 11-12.

 

1954f. Nordiske symposier. Ibid., p. 22.

 

1954g. [Op-ed]. Sproghistorien og det evigt danske. [Review af Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie, III. København 1953]. Berlingske Aftenavis, 16/1-1954.

 

1955. Synspunkter på sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle spørgsmål. Dansk pædagogisk Tidsskrift, 3: pp. 74-90, pp. 124-37, pp. 177-85 and pp. 263-80.

 

1956a. Hans Adolph Brorson: Samlede skrifter I-III. Ved L.J. Koch. (Published by Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under the supervision of PD and Ejnar Thomsen), 1951-56.  – By PD: Filologisk redegørelse for de vigtigste tryk og håndskrifter, bd. III: pp. 423-80.

 

1956b. Flensborg stadsret. Nogle teksthistoriske bidrag. Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, Aarhus, pp. 87-112.

 

1956c. Diskussionsindlæg 17/2-1955 om Anders Bjerrum: Grammatik over Skånske Lov (B 74). Referat ved selskabets sekretær. Selskab for nordisk Filologi. Årsberetning for 1954-55, p. 17.

 

1956d. Diskussionsindlæg in honour of Jørgen Gladhers foredrag 22/9-1955: Den danske Ordbog og dens videreførelse. Referat ved selskabets sekretær. Ibid., p. 22.

 

1956e. [Inscription on plaque for Christiern Pedersen]. Helsinge, 1956.

 

1957a. Elementær dansk Grammatik, 2. udg., partially reworked. XV + 298 s. See 1944a and 1946a.

 

1957b. The Importance of Distribution versus Other Criteria in Linguistic Analysis. Reports for the 8th International Congress of Linguists Oslo 5-9 August 1957 vol. I: pp. 23-49. (Oslo). Proceedings of the VIII International Congress of Linguists, pp. 156-82 (Oslo 1958). Also in 1966b, pp. 253-75. In ’Proceedings’ there are opening remarks to the discussion, pp. 194-96.

 

1957c. Udtalen af dansk rigssprog. Danske Studier 1957, s. 41-79. Universitets-jubilæets danske Samfund. København. Nr. 378.

 

1958a. Sprog og Livssyn. Livsanskuelsernes Brydning i vor Tid. Fem foredrag, pp. 76-103.

 

1958b. Hans Jørgen Uldall (’24) 25-5-1907 – 29-10-1957. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 36: p. 14 and p. 22.

 

1959. Udvikling og struktur i sprogvidenskaben. Nordisk Sommer Universitet 1958. Udviklingsproblemer. (Moderne videnskab. Orientering og debat VII), p. 35-56. Also in 1966b, pp. 276-300.

 

1960a. Rasmus Rask og den grammatiske tradition: Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. Med tillæg fra Rasks og N.M. Petersens papirer. Mit einer deutschen Zusammenfassung. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Meddelelser, 38(2). København. 251 s.

 

1960b. Uddannelsen af gymnasieskolelærere under de nye studieordninger. De humanistiske fag. Foredrag på Gymnasieskolernes Lærerforenings møde den 18. oktober 1960. Gymnasieskolen, 43: pp. 787-93.

 

1960c. Forord. A. Noesgaard: Hyppighedsundersøgelser over ordforrådet i dansk, bd. 3; Tre generationer af danske prosaister (1878-1958), pp. 5-11.

 

1960d. Sover universitetet det halve år? Politiken, 26/12-1960.

 

1961a. [Main author]. Dansk grammatisk terminologi. Undervisningsvejledning for folkeskolen II. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. Betænkning nr. 297: 58-84. – (Tillæg til punkt 5-8). Heri PD: 5. Stedord. 7. Led tilknyttet med eller uden forbinder. 8. Dobbelt tilknytning af sætningsled. 4 s. Stencilled.

 

1961b. Studenterliv i latinerkvarteret. Aktuelt, 10/9-1961. Also in 1964b, pp. 92-99.

 

1962a. Elementær dansk Grammatik, 3. udg., gennemset og rettet. XV + 305 s. See 1944a, 1946a and 1957a.

 

1962b. Juridisk stil og sprogbrug [with:] W.E. v. Eyben og Peter Skautrup. Juridisk Grundbog, pp. 480-517.

 

1962c. Kaos i grammatikken? Bidrag til en forståelse af aktuelle analyseproblemer. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1962, pp. 179-203.

 

1962d. Modersmål og grammatik. Den aktuelle situation set i historisk perspektiv. Modersmålslärarnas Förening. Årsskrift 1962, Lund, pp. 47-62. Also in Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1965. 3: pp. 150-66.

 

1962e. Introduktion til studier ved det filosofiske fakultet [with:] K. Hald og A. Bjerrum. Studiehåndbog for Det filosofiske fakultet ved Københavns Universitet, I: pp. 25-48. Historisk indledning. Ibid., VII: Nordisk filologi og dansk, pp. 5-10.

 

1962f. Videnskab og fædreland. »Sit fædreland skylder man alt«. [I anledning af læserbrev til Politiken dateret 5/7-1962]. Politiken, 8/7-1962.

 

1963a. Baggrunden: Den klassiske tradition. Dansk prosahistorie, I: pp. 1-47. Stencilled.

 

1963b. Bemærkninger til nogle nye hypoteser om overleveringen af Brorsons salmer. Danske Studier 1963, pp. 5-25.

 

1963c. Grammatik og volapyk. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1963, pp. 22-40.

 

1963d. Forelæggelse af Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Selskab for nordisk Filologi. Årsberetning for 1961-62, pp. 5-6 (discussion pp.  6-7). See 1960b.

 

1964a. Essentials of Danish Grammar. 78 s. + a recording of Paul Diderichsen on old record.

 

1964b. [Portrait]. Sproget – Virkeligheden – Fantasien. Gyldendals Julebog 1964 (ed.: Børge Diderichsen). København. 101 s. – Heri: Sproget – Virkeligheden – Fantasien. Radio lecture 6/12-1961, and reprints of 1943g, 1944m, 1944o, 1947d, 1949j and 1961b.

 

1964c. Sætningsleddene og deres stilling tredive år efter. Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3/9-1964. Sprog og Kulturs Skriftrække, 1: pp. 105-19. Also in 1966b, pp. 364-79.

 

1964d. Dansk prosahistorie II. Lovsprog og kancellisprog. Oversigter og tekstprøver, pp. 48-77. Stencilled. Se 1963a.

 

1964e. Bedømmelse af den sammenlignende sprogvidenskabelige prisafhandling for 1963 (om komparationskategorien) [with:] Louis Hjelmslev and Hans Chr. Sørensen. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af universitetets årsfest november 1964, pp. 187-95.

 

1964f. [Op-ed]. Sprogbygning og sprogslægtskab. [In honour of Louis Hjelmslev: Sproget, 1963]. Berlingske Aftenavis, 6/1-1964.

 

1964g. Ønsker studenterne dårligere undervisning? Studenterbladet, January 1964.

 

1965a. Synspunkter for dansk sproglære i det 20. århundrede. Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede. Udgivet af Selskab for nordisk Filologi, pp. 142-211.

 

1965b. Sproglig opdragelse. [Diskussionsindledning i Pædagogisk Selskab 4/12-1953]. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1965, 3: pp. 136-50.

  

1965c. Reprints of 1947c and 1962d. Ibid., pp. 129-36 and pp. 150-66.

  

1966a. Dansk prosahistorie III. Bibel og opbyggelse. IV. Prædiken. V. Ordsprog. VI. Verdslig prosafortælling, pp. 78-208. VII. Epistler og breve. VIII. Selvbiografi, 209 ff. IX. Fransk hofstil og engelsk borgerlig prosa. X. Holberg som prosaist, pp. 1-67 (fortsættes). [On the basis of PD’s stencilled overviews and textsamples collected and edited by Else Dalhoff, processed and supplied by Flemming Behrendt, Otto Glismann, Niels Haastrup, Iver Kjær, Henrik Schovsbo and Peter Springborg]. Stencilled. See 1963a and 1964d.

 

1966b. Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. Here reprints of 1936b, 1939c, 1940c, 1941a, 1949a, 1952b, 1953c, 1954c, 1957c, 1960a, 1964d and: Logische und topische Gliederung des germanischen Satzes (ms. 1943), La catégorie morphématique du nombre dans le substantif danois (ms. 1946), Klasse, relation, helhedstype (ms. 1947), Klasse, helhed og relation i sproganalysen (ms. 1948), Morfologi og Syntaks (ms. 1948), Rasmus Rasks opfattelse af sprogudvikling og sprogstruktur (ms. 1959), Darwin og sprogvidenskaben (ms. 1959), The Foundation of Comparative Linguistics (ms. 1964).

 

1968. Sprogsyn og sproglig opdragelse, historisk baggrund og aktuelle problemer (ms. 243 pp.). København: Nyt Nordisk Forlag. 253 s.