Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Persuasive angreb på sociale medier

af ph.d.-studerende Rebekka Lykke Nørremark

28.11.2018 | Yasmin Marie Jensen

Der florerer mange forsvar og undskyldninger i den offentlige debat – rigtig mange, og undskyldningsretorik har da også været et vitalt felt i retorikforskningen igennem mange år. Men hvis der en stor mængde forsvar og undskyldninger, må der være mindst lige så mange angreb. Forsvaret opstår jo ikke ud af det blå. Selvom de persuasive angreb er næsten umulige at undgå, når man beskæftiger sig med offentlig debat, har disse angreb ikke fået særlig stor teoretisk opmærksomhed i nyere retorikforskning. Og af de få, der har arbejdet teoretisk med persuasive angreb, har kun enkelte beskæftiget sig med, hvordan angreb udfolder sig på sociale medier. Det kan man undre sig over, for er der ét sted, hvor sådanne angreb trives og udvikler sig, så er det på de sociale medier.

 

En teori, som er grundlæggende for den moderne forskning på området, er udviklet af William L. Benoit og Bruce Dorries i Dateline NBC’s Persuasive Attack on Wal-Mart (1996). I artiklen hævder Benoit og Dorries, at persuasive angreb hovedsageligt retter sig mod to ting: 1) påvisning af, at den anklagede har ansvar for en given handling, og 2) at handlingen faktisk er stødende. Under disse to overskrifter opstiller Benoit og Dorries en række strategier, som hver for sig kan være med til at overbevise om ansvar eller handlingens negative karakter. Teorien er blevet udvidet i flere sammenhænge (fx Legge et. Al 2012), senest til også at omfatte anklager, som først og fremmest fokuserer på den anklagedes karakteregenskaber (DiSanza & Legge 2016; Benoit 2017; Stein et al. 2017).

 

Niko Grünfelds kontor

En helt aktuel sag er diskussionen om Niko Grünfelds borgmesterkontor. Det blev en diskussion, som formentligt var stærkt medvirkende til hans afgang som borgmester.

I begyndelsen af oktober 2018 kunne Radio24syv fortælle, at Grünfeld havde brugt 130.000 kr. på at indrette sit nye kontor på Københavns Rådhus. Radio24syv postede i de følgende dage en række opslag på radiostationens Facebook-side, som på forskellige måder understregede Grünfelds ansvar, og at handlingerne kunne kategoriseres som stødende.

Opslaget understreger, at handlingerne må tolkes negativt, fordi de er udtryk dels for uoverensstemmelse mellem løfter og handling, dels for nepotisme. Ansvaret for handlingerne bliver fremhævet ved at citere Grünfeld, som selv beskriver handlingerne på en måde, så de fremstår velovervejede. Det hele bliver endnu mere suspekt, når Grünfeld angiveligt ikke vil stå på mål for sine handlinger.

 

Det er ikke nyt, at massemedier retter persuasive angreb mod forskellige instanser og personligheder. Det samme gør sig for eksempel gældende i Benoit og Dorries artikel fra 1996. Der må dog være nogle andre mekanismer på spil, når anklagerne lægges ud på en platform som Facebook, hvor læseren kan reagere synligt og offentligt på, hvad hun præsenteres for. For alle radio24syvs opslag om Grünfeld gælder det, at kommentarsporerne i løbet af få timer bliver rødglødende med kommentarer, som udfolder, fortolker og forstærker de anklager, der bliver slået an i opslaget.

Mit projekt går ind i en undersøgelse af, hvordan persuasive angreb udfolder sig på Facebook og andre sociale medie-platforme. Hvilke typer angreb findes i disse kontekster? Hvilken rolle spiller forskellige angrebsstrategier? Hvordan udvikler angrebene sig? Hvad er konsekvenserne for den offentlige debat? Disse er nogle af de spørgsmål, som kommer til at sætte retning for mit ph.d.-projekt.

 

Benoit, William L.

2017 “Criticism of Actions and Character: Strategies for Persuasive Attack Extended” i

Relevant Rhetoric, Vol. 8, s.1-17

 

Benoit, William L. & Bruce Dorries

1996 “Dateline NBC’s Persuasive Attack on Wal-Mart” I Communication Quarterly, Vol.

44, No. 4, s. 463-477

 

DiSanza, James R. & Nancy J. Legge

2016 ”The Rhetoric of Persuasive Attack: Continuing the Development of a Taxonomy of

Attack Strategies and Tactics” i Relevant Rhetoric, Vol. 7, s. 2-16

 

Legge, Nancy J. et al.

2012 “He sounded like a vile, disgusting pervert …” An Analysis of Persuasive Attacks on

Rush Limbaugh Duing the Sandra Fluke Controversy” i Journal of Radio & Audio Media, Vol. 19,

No. 2, s. 173-205

 

Stein, Kevin A. et al.

2017 ”140 Characters to Say “I Hate You”: Melissa Click, Racism, and the Media Circus at

Mizzou” i Relevant Rhetoric, Vol. 8, s. 1-18

Retorik i sociale medier