Aarhus Universitets segl

Center for Retorik

Et forum for retorikforskning ved Aarhus Universitet, hvor vi forsker i retorikkens praksis og teori. 

Aktiviteter

DANSKE TALER - 20 OPBYGGELIGE ANALYSER Red. af Marie Lund

Bevidsthed om traditionen og kendskab til genren er vigtige forudsætninger for at forstå enhver talesituation, hvad enten det gælder statsministerens nytårstale, præstens prædiken i kirken, rektors tale ved dimissionen, forældrenes tale til konfirmanden eller brudeparrets taler til hinanden. Talerne er nemlig ikke enetaler, men samtaler, der konstituerer fællesskabet og vores fælles værdier, men også udfordrer dem. De udfylder en central rolle i det danske fællesskab og er afgørende for dannelsen af vores nationale identitet og demokratiske fundament. I Danske taler får læseren 20 opbyggelige analyser af både politiske og epideiktiske talegenrer i Danmark, så årets mange taler kan sættes i perspektiv.

https://unipress.dk/udgivelser/d/danske-taler/

Marie Lund (red.): Danske taler- 20 opbyggelige analyser. Aarhus Universitetsforlag 2020. Udkommer 6. november 2020.

Danske taler- 20 opbyggelige analyser er en undersøgelse af danske talers retorik med udgangspunkt i analyse af talernes retoriske strategi, formål og sociale handlekraft. I taler formulerer vi forestillinger om lykke, frygt, moral, udsyn, tro, samfundssind, identitet, medmenneskelighed, skønhed, kultur, det gode liv – og det gode samfund. Her forankres konkrete beslutninger og politiske tiltag i større fortællinger. Her argumenteres og debatteres for og imod spørgsmål, der ikke er enighed om. Og alt imens er begreber og konkrete formuleringer i talerne med til at konstituere både de dilemmaer og den virkelighed, der diskuteres. Hensigten med at forske i den danske oratoriske tradition er at øge indsigten i den samtale, der er grundlaget for det demokratiske samfund. Det er bogens bærende idé, at forskellige typer af taler – fra politiske og professionelle taler til lejlighedstaler, der holdes i private sammenhænge for at give personlige relationer social gyldighed – er vigtige vidnesbyrd om vores samfundsmæssige og kulturelle habitus.  I disse taler skabes, formes og forhandles de værdier, der udgør koordinaterne for vores individuelle og fælles stræben.

Bogen indledes af en oversigtsartikel om den danske oratoriske tradition. Bogens øvrige artikler er individuelle fremstillinger af retoriske genrer, der har formet retoriske og demokratiske offentligheder i perioden 1849 og frem til i dag. De officielle taler er åbningstalen, statsministerens nytårstale, regentens nytårstale, krigens taler og den officielle undskyldning. De partipolitiske taler er partilederens landsmødetale, partilederens tale på valgaftenen og valgkampstalen. Under mobiliserende taler regnes demonstrationstalen, 1. maj-talen og lederens tale til medarbejderne. De ceremonielle taler er mindetalen, prædikenen i folkekirken, prisoverrækkelsestalen og dimissionstalen. Til de mere folkelige lejlighedstaler hører festtaler som bryllupstalen, konfirmationstalen og fødselsdagstalen. Endelig afsluttes bogen med taler ved folkefester, grundlovstalen og båltalen ved Sankt Hans aften.