Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Art and the formation of national identities

Forskningsprojekt 2017-2021

Projektet vil undersøge forholdet mellem kunst og etableringen af forskellige nationale kulturelle identitetsopfattelser i 1800-tallet i Danmark og Norden.

Gennem empiriske undersøgelser af periodens 1) kunst, 2) masseproducerede billeder, 3) udstillinger og 4) korrespondancer mellem kunstnere, politikere og meningsdannere, vil vi afdække, hvordan cirkulationer af kunst i samfundet påvirkede de politiske niveauer, og hvordan kunsten herigennem fik indflydelse på etableringen af forskellige nationale identitetsopfattelser.

Teser og mål:

Projektets overordnede tese er, at der i 1800-tallets Danmark eksisterede flere opfattelser af dét at være dansk, hvilket bl.a. resulterede i udtalte grupperinger og konflikter om nationen, men at denne flerhed har fortonet sig i nutidens enhedsprægede opfattelse af, hvad der var tidens danske nationale identitet.

 Via analyser af periodens konfliktzoner i dansk kunst- og kulturliv vil projektet bidrage med 1) en ny kunsthistorisk tilgang til historisk materiale, 2) en ny forståelse af kunstens samfundsforandrende effekt og 3) en metodisk udbygning af danske og internationale nationalismestudier samt 4) nye facts til at kvalificere den aktuelle diskussion af, hvad dansk kulturel identitet engang var, er i dag og er på vej til at blive.

Input:

Vi vil gerne i kontakt med andre forskere, der arbejder med nationale identitetsopfattelser, der er grænsekrydsende. Og som arbejder med det visuelle.

Hvem er vi?

Vi er 6 forskere fra historie, kunsthistorie, museologi og tysk i projektgruppen: Sally Schlosser Schmidt, Sine Krogh, Rasmus Kjærboe, Anna Sandberg/KU, Thor J. Mednick/Toledo og projektleder Karina Lykke Grand.

Projektet finansieres af